COĞRAFYA

 

COĞRAFYA DERSİ KONULARI

***

Coğrafya Nedir? Yeryüzüne bağlı çeşitli olayları tanıtan, bu olayların oluş dağılış ve sonuçlarını ortaya koyan, bunların insanlarla olan karşılıklı etkileşimlerini açıklayan bir bilimdir.

Coğrafyanın Konusu: Coğrafyanın yeryüzündeki doğa olayları ve bu olaylar ile canlılar arasındaki karşılıklı etkileşimler coğrafyanın konusunu oluşturur. Dünya, Güneş, İklim, Toprak, Evren, Bitki Örtüsü, Ekonomik Faaliyetler, Yer altı ve Yer üstü kaynaklar, Doğa Olayları... bunların hepsi Coğrafyanın konusunu oluşturur. Yeryüzü, atmosfer adı verdiğimiz hava küre ile çevrilidir. Atmosferdeki sıcaklık, basınç rüzgar gibi hava olayları yeryüzünde çeşitli iklimlerin oluşmasına neden olmuştur. İşte yeryüzünde görülen ve insan hayatını etkileyen bütün bu olaylar coğrafyanın konusunu oluşturmaktadır.

Coğrafya Öğrenmenin Sebepleri: Dünya’yı ve yurdumuzu tanımak, ülkemizin kalkınmasında, severek sorumluluk alma duygusunu geliştirmek, yurdumuzun dünya üzerindeki yerini ve bu yerin önemini öğretmektir. Coğrafya aynı zamanda yurdumuzun beşeri ve ekonomik yapısının en iyi bir şekilde tanınmasına yardımcı olur.

Dünyamız, güneş sisteminin 9 gezegeninden biridir. Güneş'in çevresinde dolanır. Küre şeklinde olup; kutuplardan biraz basıktır. Eksenin Dünya'yı deldiği varsayılan noktalar kutup noktalarıdır. Dünya, bu eksen etrafında batıdan doğuya doğru döner. Ekvator, Dünyamızı iki eşit parçaya böldüğünü varsaydığımız çizgiye ekvator denir. Ekvatorun kuzeyinde kalan bölümüne kuzey yarımküre, güneyindekine ise güney yarımküre denir.

COĞRAFYA KONULARI

Beşeri Sistemler

Çevre ve Toplum

Doğal Sistemler

Küresel Ortam - Bölgeler ve Ülkeler

Sosyal Bilgiler 4, 5, 6, 7. sınıflar da Coğrafya konuları işlenmektedir.

Coğrafya 9, 10, 11, 12. sınıflar da işlenmektedir.

Coğrafya Dersi 9. Sınıf Konuları

Coğrafya Dersi 10. Sınıf Konuları

Coğrafya Dersi 11. Sınıf Konuları

Coğrafya Dersi 12. Sınıf Konuları

Ay ve Özellikleri

Beşeri Coğrafya

Bitki Örtüleri

Cephe Yağışı

Coğrafi Bölgeler

Coğrafya Dersi Konuları

Coğrafya Nedir?

Coğrafya ve Dünyamız

Coğrafi Konum

Dünya Miras Listesinde Türkiye'nin Yeri

Dünya da Görülen İklimler

Dünya'nın Hareketleri

Dünyanın Özellikleri

Dünya'nın Şekli

Ekonomik Coğrafya

Enerji Kaynakları

Fiziki Coğrafya

GAP

Gezegenler

Göçler ve Sonuçları

Güneş Sistemi

Harita Bilgisi

İç ve Dış Kuvvetler

İklim Bilgisi

Kıtalar

Konveksiyonel Yağış

KOP

Maden ve Enerji Kaynakları

 

Matematik Konum

Mevsimler

Nemlilik ve Yağış

Nüfus Coğrafyası

Okyanuslar

Özel Konum

Petrol Rafinerilerimiz

Rüzgarlar

Ticaret

Turizm

Turizm Coğrafyası

Türkiye Coğrafyası

Türkiye'de Görülen İklimler

Türkiye'de Görülen Yağış Çeşitleri

Türkiye de Tarım

Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri

Türkiye'nin Enerji Kaynakları

Türkiye'nin İlleri

Türkiye'nin Komşuları

Türkiye'nin Matematik Konumu

Türkiye'nin Özel Konumu

Ulusal Saat

Uzay Coğrafyası

Ülkeler

Ülkeler Coğrafyası

Yamaç Yağışı

Yerleşme Coğrafyası

Yeryüzü Şekilleri

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ