HİKAYELER

Tarih Hikayeleri

ULUBATLI HASAN

İstanbul’u muhasara eden Osmanlı askerinin kumandanı, Sultan II. Mehmed Han bütün hazırlıklarını tamamlamıştı. Ordusunu son bir defa daha gözden geçirdi. Askere şevk ve heyecan veren âyet-i kerimeler ve hadis-i şerifler okudu. Surlara ilk çıkacak kahramanlara müjdeler verdi. Daha sonra paşalarını ve beylerini çağırarak onlara şöyle seslendi:

  “Müsterih olunuz!”

  - Ey benim Paşalarım, Beylerim, cihad arkadaşlarım! Sizi, cesaretinizi bir kat daha arttırmak için buraya toplamadım. Zafer için üç şart-ı esâsî mevcuttur: Hulûs-i niyyet, fena hareketlerden hayâ, emirlere itaat. Mâlik olduğunuz liyakati gösteriniz. Zillet geride, şehadet ileridedir. Sizin başınızda dövüşeceğime yemin ederim. Şimdi mevkilerinize dönünüz. Çadırlarınıza giriniz. Fecirle kalkar kalkmaz namazlarınızı eda edip, askerinizi bir intizam-ı tam dahilinde tertib ediniz. Sakin ve müsterih olunuz. Fakat cenk borusunun sesini duyunca, sancakların rüzgarla temevvüc ettiğini görünce derhal ileri atılınız...
  Padişah sözlerini bitirdiği zaman Paşalar ve Beyler ağlıyordu...
  O gece kimse uyumuyordu. Genç Padişah, günlerdir içine girmediği yatağının üzerine oturmuş, Allahü Teâlâ'ya yalvarıyordu:

  “-Yâ İlâhî! Bir bölük ümmeti yendirme, düşmanımızı sevindirme, bizi muzaffer kıl!”
  Çadırın dışında hıçkırıklarla karışık bir ses yükseldi:
  “-Âmîn... Âmîn...”
  Bu kimdi? Gecenin bu vaktinde Padişahın çadırı etrafında ne arıyordu? Yerinden kalktı, dışarı çıktı. Hayret... Biraz ileride çimenlere oturmuş genç bir adam, ellerini açmış, biraz evvelki duayı tekrarlıyordu...

  Padişah onu tanıyordu.
  Sultan Mehmed:
  “Yarın cihad günüdür!”
  -Orada ne ararsın, kimsin? diye seslendi. Genç adam oturduğu yerden kalktı:
  -Ulubatlı Hasan’ım Padişahım... Sizi muzaffer kılması için Cenâb-ı Hakk’a yalvarırım, dedi.
  Padişah bu sesi tanıyordu. Babası Sultan II. Murad Han zamanından bergüzar(hatıra) kalmış bir kahramandı. Ölüme gönüllü giden kimselerdendi. Kızmadı. Mülayim bir sesle şöyle dedi:
  -Var istirahat eyle Hasan, yarın cihad günüdür...

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ