HOŞ GELDİNİZ!

Bismillahirrahmanirrahim

Türk Devletlerinin Bayrakları

Ne Mutlu TÜRKÜM Diyene!

Mustafa Kemal Atatürk

En Büyük Türk, Mustafa Kemal ATATÜRK

SOSYAL BİLGİLER VE TARİH SİTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Devleti

Tarih Konuları

Tarih

Tarih : Geçmişte yaşamış olan insanların, savaşlarını, anlaşmalarını, kültürlerini, uygarlıklarını, yaşayışlarını yer, zaman ve kişi belirterek, kaynaklara dayalı olarak, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilim dalına tarih denir. Tarih gerçekleşmiş olaylarla ilgilenir. Tarih bilimini, diğer bilimlerden ayıran birçok farklılık vardır. Bunlar arasında; Tarihi olaylar hiçbir zaman deneye ve gözleme tabi tutulamaz. Tarihi olaylar aynısıyla tekrar etmez. Ancak bir benzeri olay olabilir. Tarihi olaylar incelenirken birçok yöntem kullanılır. Bunlar; kaynak araştırma, kaynak tasnifi, kaynak tahlili, kaynak tenkidi, kaynakların sentezi ve sonuçtur. Tarih denildiği zaman ise; Haberci Tarih Hikayeci Tarih Öğretici Tarih Sosyal Tarih İlmi Tarih Siyasal Tarih Kültürel Tarih gibi tarih alanları aklımıza gelir.

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler: Sosyal Bilgiler dersi, ilkokul 4. sınıf ve ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda okutulan bir derstir. İçerik olarak; Tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgileri, genel kültür vb. konularından oluşmaktadır. Eğitim fakültelerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünü bitiren öğretmen adayları bu öğretmenliğe atanırlar. Önceki yıllarda eğitim fakültelerinin Tarih Öğretmenliği ve Coğrafya Öğretmenliği bölümünü bitiren öğretmen adayları da Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak atanmaktaydı. Şu an bu öğretmenliğe sadece Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünü bitirenler atanmaktadır.

Türk Tarihi

Türk Tarihi : Türk Devletleri göçebe devleti şeklinde yaşamışlardır. Aileler obaları, obalar boyları, boylar ise budunları meydana getirirdi. Devlet hanedanın ortak malı kabul edilirdi. Hakanın yetkileri Kurultay denilen danışma meclisi ile sınırlandırılmıştı. Bu durum Türk devletlerinde taht mücadelelerine sebep olmuştur. Bu yüzden Türk devletleri çok kısa sürelerde yıkılmıştır. Devlet kuzey-güney, doğu-batı olmak üzere ikiye ayrılırdı. Doğuyu hükümdarlar yönetirdi. Senede iki kez toplanan Kurultay adı verilen bir meclis vardır. Boy beylerinden oluşurdu. Önemli kararlar alınırdı. Kurultay, Türklerde askeri yapıda demokrasinin olduğunu gösterir.

İslam Tarihi

İslam Tarihi : Hz. Muhammed, din ve devlet başkanı olarak toplumun tüm sorunlarıyla ilgilenmiştir. Hz. Ömer zamanında ülke illere ayrılmış, başına vali ve kadılar tayin edilmiştir. Emeviler de halifelik babadan oğula geçmeye başladı. Emeviler, posta, maliye ve emniyet teşkilatının temellerini attı. Abbasiler zamanında vezirlik makamı kuruldu. İslam Devleti’nin sınırları genişledikçe İslam dini de yayıldı. Özellikle Abbasilerin hoşgörülü ve adaletli tutumları sayesinde, İslamiyet Türkler ve İranlılar arasında yayıldı. İslam dini bilim ve sanatın gelişmesini teşvik etti. Abbasiler zamanında medreseler kuruldu. Eski Yunan eserleri Arapçaya tercüme edildi. İslam dini ilimlerinin yanında matematik, tıp, astronomi, felsefe gibi bilimler de gelişti.

Selçuklu Tarihi

Selçuklu Devleti Tarihi : Anadolu Selçuklu Devleti Selçuklu soyundan gelen Kutalmış Bey’in oğullarından Süleyman Şah tarafından kurulmuştur. Bizans’ın elinden Konya ve çevresini alan Süleyman Şah, Anadolu’daki ilerleyişini devam ettirerek, İznik’i fethetti. Burayı başkent yapan Süleyman Şah, kardeşi Mansur Bey ile giriştiği saltanat mücadelesini Melikşah’ın yardımı ile kazandı. Melikşah, Süleyman Şah’a hükümdarlık unvanı veren bir ferman gönderdi. Abbasi halifesi de menşur göndererek hükümdarlığını onayladı. Böylece Anadolu Selçuklu Devleti 1077 yılında, İznik'te kuruldu.

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Devleti Tarihi : Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yıllarda Anadolu siyasi ve ekonomik yönden karışıklıklar içerisindeydi. Anadolu’nun bazı bölgeleri Moğol yönetimi altındaydı. Moğol hakimiyetini kabul etmek zorunda kalan Anadolu Selçuklu Devleti ise eski gücünü kaybetmiş ve dağılma sürecine girmişti. Anadolu Selçuklu Devleti’nin bu durumundan yararlanan uç beylikleri bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. Moğol baskısından kaçan Türkmen boyları çoğunlukla Batı Anadolu’ya gelmişti. Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştu. Bağımsızlıklarını ilan eden Türk bey1ikleri birbirleriyle mücadele ediyorlardı. Bu dönemde Anadolu’ya gelen boylardan biri de Kayılardır. Oğuzların Bozok kolundan olan Kayılar 1071 Malazgirt Meydan Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya geldiler. Anadolu Selçuklu Sultanı Birinci Alaeddin Keykubat tarafından Ankara’nın Karacadağ bölgesine yerleştirildiler. Kayılar daha sonra batıya doğru ilerleyerek Bizans’tan aldıkları Söğüt ve Domaniç’i kendilerine yurt edindiler. Kayılar, Ertuğrul Gazi döneminde Bizans‘tan aldıkları Söğüt ve Domaniç’i kendilerine yurt edinmişlerdi. Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra Osmanlı Beyliği'nin başına Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey geçti. Osman Bey genişleme politikasında hedef olarak Bizans İmparatorluğu'nu seçti. Osmanlı Devleti Bizans İmparatorluğu’na karşı yürüttüğü mücadelelerde başarılar kazandı. Bu yıllarda Anadolu Selçuklu Devleti gücünü ve otoritesini yitirmişti. Osman Bey, 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti. Böylece kendi adını taşıyan Osmanlı Devleti’nin temellerini atmış oldu.

Osmanlı Devleti Tarihi Konuları

Kuruluş Dönemi

Yükselme Dönemi

Duraklama Dönemi

Gerileme Dönemi

Dağılma Dönemi

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Cumhuriyetin İlanı : Kurtuluş Savaşı yıllarında, değişik yer ve zamanlarda alınan birçok karar ile ileri de saltanatın kaldırılıp yerine, ulusal egemenliğe dayalı bir Cumhuriyet rejiminin kurulacağı belirtilmişti. 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılması ile başlayan Cumhuriyet uygulaması, 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması ile rejim değişikliğini açıkça ortaya koydu. 11 Ağustos 1923'te ikinci TBMM çalışmalarına başladı ve inkılapların gerçekleşmesi için daha çok, görüş birliği içerisinde olan milletvekilleri bir araya gelmiş oldu. 13 Ekim 1923'te Anayasa'ya eklenen, ek bir madde ile Ankara yeni devletin başkenti oldu. Böylece devlet merkezinin İstanbul olacağı yolundaki tartışmalara son verildi. Cumhuriyetin ilanı için de bir adım atılmış oldu. Çünkü yeni başkent, yeni yönetim şekli mesajı veriyordu. 29 Ekim 1923'te TBMM, Cumhuriyet'i ilan etti. Aynı gün TBMM'nin aldığı bir kararla, Gazi Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. www.atatarih.com

Anadolu Uygarlıkları - Afrika Tarihi - Amerika Tarihi - Asya Tarihi - Destanlar - Dünya Tarihi - Genel Türk Tarihi - Konu Özetleri - Konu Testleri - Makaleler - Tarih Hikayeleri - Tarihe Yardımcı Bilimler - Türkiye - Uygarlıklar - Ülkeler

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ