İNKILAP TARİHİ

 

KUVAYİ MİLLİYE'NİN KURULMASI

1918-1919

 

Kuvayi Milliye'nin Kuruluş Sebepleri:

1- Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması,

2- İtilaf Devletleri'nin Mondros Ateşkes Antlaşması uyarınca Anadolu'da yer yer işgallere başlaması,

3- Ordunun terhis edilmesi ve ülkeyi savunacak bir gücün kalmamış olması,

4- İstanbul Hükümeti'nin işgallere kayıtsız kalması ve halkın can ve mal güvenliğini sağlayacak önlemler almaması.

Kuvayi Milliye'nin Özellikleri

1- Kuvayi Milliye, Ege Bölgesi'nde İzmir'in işgalinden sonra bölge halkının cepheler kurması ile ortaya çıktı.

2- İşgalcilere karşı silahlı direnişte bulunan, bağımsızlık ilkesini benimsemiş olan kişiler tarafından meydana getirilmiştir.

3- Kuvayi Milliye birlikleri disiplinden yoksun olan düzensiz birliklerdir.

4- İhtiyaçları bölge halkı tarafından sağlanırdı.

5- Sivas Kongresi'nden sonra Temsil Kurulu'na, TBMM'nin açılmasından sonra da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmışlardır.

Kuvayi Milliye'nin Faydaları ve Zararları

1- Temsil Kurulu'na ve TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırdılar.

2- Milli Teşkilat adına otoriteyi ve düzeni sağladılar.

3- Cesaretli tutumları ile halkın direnişe katılmasını sağladılar.

4- Düşmanın ilerleyişini yavaşlattılar.

5- Kuvayi Milliye'nin şefleri ayaklanmaları kendi yöntemlerine göre bastırıyordu. İsyancıları kendi hukuk dışı kurallarına göre cezalandırmaları, halkın milli mücadeleye karşı güvensizlik duymasına neden oluyordu.

6- Halktan zorla malzeme ve gıda maddesi sağlıyorlardı. Bu durum halkın milli mücadeleden uzaklaşmasına neden oluyordu.

7- Kuvayi Milliye birlikleri disiplinsiz tutumları ile devlet düzenine ters düşüyordu.

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ