İNKILAP TARİHİ

 

SON OSMANLI MEBUSLAR MECLİSİ

12 Ocak 1920

 

Amasya Görüşmeleri'nin en önemli sonuçlarından biri de, protokolde yer alan karar gereği, Mebusan Meclisi'nin toplanmasıdır. Mebusan Meclisi seçimlerinde hiçbir olay çıkmamıştır. Seçimler sonucunda Kuvayi Milliyeciler çoğunluğu elde ettiler. Üyelerin bu genel tablosu ortaya çıktıktan sonra da İtilaf Devletleri, meclisin toplanmasını engellemedi. Onlar, nasıl olsa Meclis İstanbul'da toplanacak, her istenileni kabul edecekler, diye düşünüyorlardı.

Seçilen milletvekilleri Ankara'ya uğrayarak, Temsilciler Kurulu Başkanı M. Kemal ile görüşüyorlar ve direktiflerini alıyorlardı. M. Kemal, vatanın bütünlüğünün korunması yolunda karar alınmasını sağlamak için milletvekillerinden bazı isteklerde bulundu.

M. Kemal’in Milletvekillerinden İstekleri:

a) Meclis Başkanlığına kendisinin seçilmesi. (Böylece Anadolu da başlatılan milli hareketin Türk milleti üzerindeki etkisini ve önemini göstermiş olacak.)

b) Vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının sağlanması için daha etkin kararlar almak amacıyla Meclis'te bir Müdafaa-i Hukuk Grubu oluşturulmasını istemiştir. (Böylece İtilaf Devletleri'nin müdahalesine fırsat vermeden istenen kararlar Meclisten çıkarılmış olacaktı.)

c) Sivas'ta alınan kararların, Meclis'te kabulü sağlanacaktır.

d) Misak-ı Milli Kararları kabul edilecektir.

Meclis-i Mebusan 12 Ocak 1920 de toplandı. Ancak M. Kemal, başkan seçilmemiş, Müdafaa-i Hukuk Grubu oluşturulamamıştır.

Sebepleri:

a) Milletvekillerinin çoğunluğunun padişaha ve halifeye bağlı kalmaları.

b) İstanbul'un ve Meclis'in İtilaf Devletleri'nin denetimine ve baskısına uğraması.

Bu milletvekilleri Meclis'te Müdafaa-i Hukuk Grubu yerine Felah-ı Vatan Grubu (Rauf Orbay kurdu) oluşturdular. Bu grubun çabasıyla Misak-ı Milli kabul edilmiştir.

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ