İSLAM TARİHİ

 

ABBASİLER DÖNEMİ

750-1256

***

Abbâsiler: İslâm devleti başkanlığını (hilâfetin) Emeviler’den sonra Hazret-i Peygamber’in amcası Hazreti Abbâs soyundan olan Ebü’l-Abbâs Abdullah es-Saffah ele geçirdi. 750/H. 132’de Abbâsiler devri başladı. Devletin başkenti Şam’dan, Bağdat’a nakledildi. Irak’taki Abbâsi hilâfeti, 750 (H.132) den 1256 (H.656) ya ve Mısır’daki Abbâsi hilâfeti ise 1257 (H. 656) den 1517 (H.923) ye kadar devam etti. Abbâsilerden sonra halifelik, Osmanlı sultanlarına geçti.

Abbâsiler [750 (H.132) - 1517 (H.923)] devrinde, hicrî ikinci asırdan itibâren Abbâsi halifeleri adına hutbe okutan emirlikler ve devletler kuruldu. İslâm dini, doğu da Büyük Okyanustan, batı da Atlas Okyanusu kıyılarına, kuzey de Rusya içlerinden, güney de Hint Okyanusu kıyılarına kadar yayılıp, üç kıta da İslâm devletleri hâkim oldu.

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ