İSLAM TARİHİ

 

EMEVİLER DÖNEMİ

661-750

***

Emeviler: Dört Halife Devrinden sonra İslâm devletinin başına, halife(devlet başkanı) olarak Muaviye seçildi. Onun Ümeyyeoğulları'na mensubiyetinden dolayı devlet, “Emevîler” adı ile anıldı. Böylece İslâm tarihinde Emeviler devri başlamış oldu. Şam’daki Emevi halifeleri 661(H.41)den 750(H.132)ye ve İspanya’daki Endülüs Emevi Sultanlığı da 756(H.138)dan 1492(H. 898) tarihine kadar devam etti. Şam’daki Emevi Halifeliğini Abbasiler devri takip etti.

Emeviler; Çin, Orta Asya, Hazar ülkesi, Hindistan, bütün Orta Doğu ülkeleri, Kuzey Afrika’dan İspanya dâhil Avrupa içlerine kadar aralıklarla sekiz yüzyıl hüküm sürdü. Emeviler, İslâm dinini İspanya’dan Avrupa’ya soktu. Fas, Kurtuba ve Gırnata Üniversitelerini kurup, batıya ilim ve fen ışıklarını yaydılar.

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ