MAKALELER

 

TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI

 

Türkler milli, İslami ve insani duyguların ahenkli bir terkibi sayesinde bir dünya nizamı davasına bağlanırken bu esaslara göre Allah'ın cihan hâkimiyetini kendilerine emanet ettiğine inanıyorlardı ve bu emanete saygı göstermek suretiyle de bir hanedan, bir sınıf ve zümrenin veya sadece bir milletin değil, hüküm sürdükleri bütün kavim ve dinlerin hamisi olduklarını düşünüyorlardı. Türk Cihan Hâkimiyeti ve nizamının milletlerarası bir mahiyet alması, İslami ve insani esaslar dâhilinde tekâmülü bu sayede mümkün olmuştur.

Prof. Dr. OSMAN TURAN

Türk Milletinin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Türk sözü, eski çağlardan bu yana kullanılmıştır. Tarihi kaynakların kaydettiği ilk Türk devleti, Hunlar(Asya Hunları)dır. Hunlardan önce de Türk devletlerinin kurulduğu ancak, kaynaklara yansımadığı için kesin bir bilgi edinilememiştir. Tarihi kaynaklar 120 Türk devletinden bahsetmektedir. Bunların bir kısmı beylik, bir kısmı devlet, bir kısmı kavim olarak yaşamıştır.

Türk ismini devlet olarak kullanan ilk devlet, 6. yüzyılda kurulan Göktürk Devleti’dir. Türk kelimesi, ilk defa Çin kaynaklarında “Tu-kiu” olarak geçmiştir. Orhun kitabelerinde ise “Türük” olarak geçmektedir. Göktürk Yazıtları’nda ise, “Türk Budun(Türk Milleti)” olarak geçmektedir. Türk adı “Güç- kuvvet, kudret, olgunluk, güçlü ve kuvvetli” manasına gelmektedir.

Türklerin ilk yurdu Orta Asya’da, Altay Dağları olarak bilinmektedir. Yaşadıkları bölge de, komşularıyla dostane bir şekilde yaşayan Türkler, çevrelerinde bulunan Çin, Moğol, Tibet gibi devletleri etkilemişlerdir. Dünya ya ordu sistemini öğretmişler(Mete Han’ın Onlu Sistemi)dir. Yaşadıkları bölgenin şartları sebebiyle 375 yılından itibaren Kavimler Göçü ile dünyanın çeşitli yerlerine göç etmişler ve gittikleri yerlerde güçlü devletler kurmuşlardır. Hunlar(Asya ve Avrupa), Tabgaçlar, Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar, Türgişler, Karluklar, Oğuzlar, Sabarlar, Avarlar, Hazarlar, Peçenekler, Uzlar, Kumanlar(Kıpçak), Oğurlar (Bulgarlar), Çuvaşlar, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Nahcivan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Doğu Türkistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti … bunlardan birkaç tanesidir.

Kaynak: www.atatarih.com

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ