OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

DAĞILMA DÖNEMİ

***

BİRİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ

(1876-1878)

 

Tanzimat ve Islahat Fermanlarıyla bazı önemli yenilik hareketleri yapıldıysa da bunlarla istenilen sonuçlar elde edilemedi. Bu yıllarda ülkenin kalkınması için Avrupa devletlerinden borç alınmıştı. Ancak alınan borç paraların ekonomik kalkınma için kullanılmaması devletin bozuk olan maliyesini iyice bozdu. Yeni Osmanlılar (Jön Türkler) denilen aydınlar hürriyet, adalet, eşitlik fikirlerini savunuyorlar ve yapılan yenilikleri yeterli görmüyorlardı.

Yeni Osmanlılar, içte ve dışta sürdürdükleri çalışmalar sonucu güç kazanan Yeni Osmanlılar, istedikleri yenilikleri yapmayan Abdülaziz'i tahtan indirip 5. Murat'ı padişah yaptılar. 5. Murat'ın hastalanarak sağlığının bozulması sonucu tahttan indirildi. Meşrutiyeti ilan edeceğine söz veren 2. Abdülhamit tahta çıkarıldı(1876).

II. Abdülhamit, Mithat Paşa başkanlığında bir kurulun hazırladığı Kanun-u Esasi'yi kabul ederek 23 Aralık 1876'da Meşrutiyeti ilan etti. Böylece I. Meşrutiyet Dönemi başlamış oldu. Osmanlı Devleti ilk kez bir yazılı anayasaya kavuştu. Anayasa gereği Meclis-i Mebusan ile Meclis-i Ayan kuruldu. Meclis-i Mebusan'ın üyelerini halk, Meclis-i Ayan üyelerini ise padişah seçecekti. Hem Müslüman hem Hristiyan hem de başka dinlere mensup milletvekilleri bu mecliste yer alacaktı. Böylece halk ilk kez yönetimde söz hakkına kavuşmuş oldu. Kanun-u Esasi'nin ilanından sonra yapılan seçimle oluşturulan meclis, 20 Mart 1877'de toplandı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması ve savaşın kötüye gitmesi, meclisin çalışmalarını aksattı. Müslüman olmayan mebusların (milletvekillerinin) tutumu meclisin çalışmalarına engel oldu. Bu nedenle II. Abdülhamit anayasadaki yetkisine dayanarak meclisi kapattı(1878).

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ