OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

DAĞILMA DÖNEMİ

***

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ

(1908-1920)

 

II. Abdülhamit Mebuslar Meclisi'ni kapattıktan sonra ülkeyi tek başına idare etti. Bazı aydınlar İttihat ve Terakki Cemiyetini kurarak II. Abdülhamit’in yönetimine karşı harekete geçtiler. Bu cemiyetin amacı padişaha meşrutiyeti yeniden ilan ettirmekti. Bu amaçla, Cemiyete bağlı subaylar, Rumeli'de silahlı ayaklanma başlattılar(1908). Ayaklanmaların büyümesinden çekinen II. Abdülhamit, Kanun-u Esasi'yi yürürlüğe koyarak II. Meşrutiyeti ilan etti(1908). Böylece ikinci Meşrutiyet Devri başladı. Seçimler yapıldı. Meclis-i Mebusan açıldı. İttihat ve Terakki Cemiyeti, yönetimde söz sahibi oldu. Anayasada değişikler yapıldı ve meclisin gücü artırıldı. Padişahın yetkileri azaltıldı. Temel hak ve özgürlükler genişletildi. Parlamenter sisteme geçildi. 2. Meşrutiyet dönemi, saltanatın kaldırılmasıyla sona erdi(1922).

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ