OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

DAĞILMA DÖNEMİ

 

OSMANLI-RUS SAVAŞI

(1877-1878)

 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)

Panislavizm; Ortodoks ve Slav ırkından olan ulusların Rusya'nın egemenliği altında birleşmesini hedef alan 19. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan bir siyasi harekettir.

Slav ve Ortodoks toplulukların çoğu Osmanlı Devleti yönetimindeydi. Rusya bu toplulukları Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtıyor, gizli dernekler kuruyor ve bunun için büyük paralar harcıyordu. Bu durum Balkanlarda karışıklığa yol açıyordu.

Rusya, Paris Antlaşması'nın Karadeniz ve Boğazlarla ilgili maddelerinden rahatsızdı. Çünkü Karadeniz'de savaş gemisi bulunduramıyor, Boğazlar yoluyla Akdeniz'e inemiyordu. Bu sıralarda Almanya (1871 ) ve İtalya (1870) siyasi birliğini sağlamıştı. Bu iki devletin komşuları ve sömürgeci büyük devletler ile sorunları vardı.

Rusya, Avrupa'nın bu karışık durumundan yararlanmak istedi. Balkan milletlerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırttı. Hersek ve Bosna'da isyanlar çıktı. Yeni bir savaşın çıkmasını istemeyen Avrupa devletleri isyanların çıkardığı sorunları görüşmek üzere İstanbul'da bir konferans topladılar(1876). Konferansa Osmanlı Devleti, Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Almanya ve İtalya katıldı.

Osmanlı Devleti konferansın başladığı gün 1. Meşrutiyeti ilan etti. Böylece batılı devletlerin iç işlerine karışmasını engellemeye çalıştı. Ancak bu konuda istediği sonucu elde edemedi. Konferansta Avrupalı devletler Bosna, Hersek ve Bulgaristan'a özerklik verilmesini istediler. Osmanlı Devleti bu istekleri kabul etmedi.

Rusya, İstanbul Konferansı kararlarını Osmanlı Devleti'ne uygulatmak istedi. Bu amaçla konferansa katılan devletlerle Londra'da tekrar toplanılmasını sağladı. Osmanlı Devleti'nin katılmadığı bu konferansta imzalanan protokole göre Osmanlı Devleti Hristiyanların yaşadığı yerlerde ıslahatlar yapacak yapılan bu ıslahatlar İstanbul'daki elçiler tarafından denetlenecekti.

Osmanlı Devleti alınan bu kararları da bağımsızlık ve egemenlik anlayışına aykırı görerek kabul etmedi. Bunun üzerine Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş açtı (1877).

Ruslar doğu da Erzurum'a kadar ilerledi. Erzurum halkı, Rusları geri püskürterek Erzurum'un işgalini önledi.

Batı da Tuna'yı geçen Rus kuvvetleri Balkanlara inerek Osmanlı topraklarına girdi. Rus ordusu, Gazi Osman Paşa tarafından Plevne'de durduruldu. Beş ay süren bu direnişte tarihin en şanlı savunmalarından biri yapılmasına rağmen yardım gönderilemediği için Plevne, Rusların eline geçti. Rus ordusu Edirne'yi alıp Çatalca önlerine kadar ilerledi. Bu gelişmeler üzerine Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı.

Görüşmeler sonucu Rusya ile Osmanlı Devleti arasında Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması imzalandı (1878).

Ancak, Avrupalı diğer devletler bu antlaşmayı kendi çıkarlarına aykırı gördüklerinden antlaşma yürürlüğe girmedi. Bunun üzerine Berlin'de bir Konferans toplandı. Osmanlı Devleti, İngiltere, Fransa, Avusturya, İtalya, Almanya ve Rusya temsilcileri arasında görüşmeler sonucu Ayastefanos Antlaşması iptal edilerek, Berlin Antlaşması imzalandı (1878).

Berlin Antlaşması'na göre:

1- Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın bağımsızlığı tanındı.

2- Osmanlı Devleti'ne ait olan Bosna-Hersek'in yönetimi bir süre için Avusturya'ya bırakıldı.

3- Osmanlı Devleti'ne bağlı olarak Bulgaristan Prensliği kuruldu.

4- Kars, Ardahan ve Batum Ruslara bırakıldı.

5- Osmanlı Devleti, Rusya'ya savaş tazminatı ödemeyi kabul etti.

Not: Berlin Antlaşması Osmanlı Devleti'nin dağılmasında önemli bir aşamadır.

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ