OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

DAĞILMA DÖNEMİ

 

31 MART OLAYI

(13 Nisan 1909)

 

Mebusan Meclisi'nde farklı görüşlerdeki siyasi partiler arasında anlaşmazlıklar çıktı. Meşrutiyete karşı olan kişiler ve siyasi partiler, orduyu ve halkı hükümete karşı kışkırttılar. Bu gelişmeler sonucunda İstanbul'daki Avcı Taburları isyan başlattı (13 Nisan 1909). 31 Mart Vakası denilen bu ayaklanmayı padişahın bastıramaması üzerine, ayaklanmayı bastırmak üzere Selanik'te bir ordu hazırlandı. Hareket Ordusu adı verilen bu ordu Selanik'ten İstanbul'a geldi. Bu ordunun Kurmay başkanı Mustafa Kemal idi. İsyan, kısa sürede bastırıldı. İstanbul'un güvenliği yeniden sağlandı. II. Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine kardeşi 5. Mehmet (Reşat) tahta getirildi. Bu devirde Osmanlı Devleti'ni İttihat ve Terakki Cemiyeti yönetti.

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ