OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

GERİLEME DÖNEMİ

 

GERİLEME DÖNEMİ OSMANLI PADİŞAHLARI

22. İkinci Mustafa - 1695-1703

23. Üçüncü Ahmet - 1703-1730

24. Birinci Mahmut - 1730-1754

25. Üçüncü Osman - 1754-1757

26. Üçüncü Mustafa - 1757-1774

27. Birinci Abdülhamit - 1774-1789

28. Üçüncü Selim - 1789-1807

29. Dördüncü Mustafa - 1807-1808

30. İkinci Mahmut - 1808-1839

31. Abdülmecit - 1839-1861

32. Abdülaziz - 1861-1876

33. Beşinci Murat - 1876

 

22- İkinci Mustafa - 1695-1703

Osmanlı - Avusturya Savaşları

Karlofça Antlaşması - 1699

İstanbul Antlaşması - 1700

 

23- Üçüncü Ahmet - 1703-1730

Osmanlı-Rus Savaşı

Prut Savaşı ve Prut Antlaşması - 1711

Mora Seferi - 1715

Osmanlı - Avusturya Savaşı - 1716

Pasarofça Antlaşması - 1718

Lale Devri - 1718-1730

İran Seferi - 1723

Patrona Halil İsyanı - 1730

 

24- Birinci Mahmut - 1730-1754

Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları - 1736

Belgrad Antlaşması - 1739

Osmanlı-İran Savaşı - 1743-1746

 

25- Üçüncü Osman - 1754-1757

 

26- Üçüncü Mustafa - 1757-1774

Osmanlı-Rus Savaşı - 1768

Kırım'ın Ruslar tarafından işgali - 1771

Küçük Kaynarca Antlaşması - 1774

 

27- Birinci Abdülhamit - 1774-1789

Aynalıkavak Tenkihnamesi - 1779

Rusların Kırım'ı ilhakı - 1783

Osmanlı-Rus Savaşı - 1787-1791

 

28- Üçüncü Selim - 1789-1807

Avusturya ile Ziştovi Antlaşması - 1791

Yaş Antlaşması - 1792

Osmanlı-Fransız Savaşı - 1798

Paris Antlaşması - 1802

Sırp İsyanı - 1804

Osmanlı-Rus Savaşı - 1806-1812

 

29- Dördüncü Mustafa - 1807-1808

 

30- İkinci Mahmut - 1808-1839

Sened-i İttifak - 1808

Bükreş Antlaşması - 1812

Yunan İsyanı - 1821

Yeniçeri Ocağının Kaldırılması - 1826

Navarin Olayı ve Osmanlı donanmasının yakılması - 1827

Osmanlı-Rus Savaşı - 1828

Edirne Antlaşması ve Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması - 1829

İlk nüfus sayımının yapılması - 1831

Mehmet Ali Paşa İsyanı - 1832

Kütahya Sözleşmesi - 1833

Hünkar İskelesi Antlaşması - 1833

Balta Limanı Ticaret Antlaşması - 1838

 

31- Abdülmecit - 1839-1861

Tanzimat Fermanının İlanı - 1839

Posta Nezarethanesinin kurulması - 1840

Londra Boğazlar Sözleşmesi - 1841

Kırım Savaşı - 1853-1856

İlk dış borcun alınması - 1854

Telgrafın Osmanlı Devleti'nde kullanılmaya başlanması - 1855

Osmanlı Bankası'nın kurulması - 1856

İzmir-Aydın Demiryolu hattının yapılması - 1856-1866

Islahat Fermanının İlanı - 1856

Paris Barış Antlaşması - 1856

 

32- Abdülaziz - 1861-1876

Girit İsyanı - 1866

Bahriye Nezaretinin kurulması - 1867

Adliye Nezaretinin kurulması - 1868

Süveyş Kanalı'nın açılması - 1869

Rusya'nın Panslavizm faaliyetleri - 1874

Bosna-Hersek İsyanı - 1875

Bulgar İsyanı - 1876

 

33- Beşinci Murat - 1876

Kaynak: www.atatarih.com

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ