OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

 

ORDU YÖNETİMİ

 

Osmanlı Devleti 1299-1922 tarihleri arasında yaklaşık 623 yıl hüküm sürmüş güçlü bir devlettir. Bu kadar uzun süre üç kıtaya hakim olmasının sebepleri arasında bir çok sebep vardır. Bu sebeplerin en önemlilerinden birisi de güçlü bir orduya ve askeri sisteme sahip olmasıdır.

Osmanlı Devleti'nde ilk askeri teşkilat, Orhan Bey zamanında kurulmuştur. Orhan Bey'den itibaren güçlenen Osmanlı ordusu kara ve denizde güçlenerek, başarılar kazanmıştır.

Osmanlı kara ordusu, Kapıkulu Askerleri, Eyalet Askerleri ve Yardımcı Kuvvetlerden oluşmaktaydı.

Osmanlı ordusunun belkemiği sayılan Yeniçeri Ocağı, I. Murat zamanında kurulmuştur. Bu ocak, Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselme dönemlerinde çok önemli başarı elde etmiştir. Duraklama döneminde bozulmaya başlayan bu ocak, Osmanlı Devleti için sorun oluşturunca II. Mahmut tarafından 1826 tarihinde kaldırılmış, yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye isminde yeni bir ordu kurulmuştur.

 

OSMANLI ORDUSU

1- Kara Kuvvetleri

A) Eyalet Askerleri :

a) Tımarlı Sipahiler

b) Azaplar

c) Akıncılar

 

B) Kapıkulu Askerleri :

a) Kapıkulu Piyadeleri

a1) Acemi Ocağı

a2) Yeniçeri Ocağı

a3) Topçu Ocağı

a4) Top Arabacıları Ocağı

a5) Lağımcı Ocağı

b) Kapıkulu Süvarileri

b1) Sipah

b2) Silahtar

b3) Sağ Garipler

b4) Sol Garipler

b5) Sağ Ulufeciler

b6) Sol Ulufeciler

 

C) Yardımcı Kuvvetler :

 

2- Deniz Kuvvetleri

Kaptan-ı Derya: Deniz Komutanı

Levent: Deniz Askeri

Reisler: Küçük tekne kaptanıdır.

Forsalar: Osmanlı askeri sınıfı.

Tayfalar: Osmanlı askeri sınıfı.

Kaynak: www.atatarih.com

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ