OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

 

BİLİM VE SANAT

 

BİLİM

İznik medresesinin açılmasıyla başladı. Medreselerde dini bilimlerin yanında matematik astronomi ve tıp gibi pozitif bilimlerde okutuluyordu. Fatih döneminde bilim alanında önemli gelişmeler oldu. Bunun başlıca nedeni, Fatih'in bilim adamlarına saygı göstermesi, açık fikirli olması etkili olmuştur. Fatih Sultan Mehmet döneminde çağın önemli astronomlarından Ali Kuşçu Semerkant’tan İstanbul'a getirildi. Ali Kuşçu, astronomi ve matematik alanında büyük başarılar gösterdi. Ali KUŞÇU Türkiye'de Matematik öğreniminin kurucusu sayılır.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde yetişmiş ünlü bilginlerden biri de Piri Reis'tir. Piri Reis Kitab-ı Bahriye adlı eserinde denizcilikle ilgili bilgiler vermiştir. Yine bu dönemde Seydi Ali Reis'te devrin ünlü coğrafyacılardandı. Seydi Ali Reis Mir'atü'l Memalik (Memleketlerin Aynası) adlı bir kitap yazmıştır.

17. yüzyılda Avrupa bilim ve teknikte önemli gelişmeler yaşanırken, Osmanlı Devleti'nde bilim alanında durgunluk yaşanıyordu. 18. yüzyılda bilim adına en önemli gelişme matbaanın kurulmasıdır. Daha sonraki dönemlerde bilim alanındaki çalışmalar, yabancı dillere ait eserlerin Osmanlıca’ya tercüme edilmesi şeklinde olmuştur.

SANAT

Güzel Sanatlar

Minyatür Sanatı: Osmanlılarda resim yerine daha soyut olan minyatür sanatı gelişmiştir. Fatih portre sanatına ilgi duymuştur. XVIII yüzyılda Osmanlı ülkesine gelen Avrupalı ressamlarla resimde yeni bir akım başladı. Daha sonra resim askeri okul programlarına girdi. Tanzimat’tan sonra Türk ressamlar ortaya çıktı. II. Mahmut kendi resmini yaptırıp devlet dairelerine astırdı.

Çinicilik: Osmanlılar döneminde çini sanatı büyük önem kazandı. Selçukluların çini sanatının tekniği geliştirildi. Osmanlılarda çinicilikte en gelişmiş şehir İznik'ti. Daha sonra Kütahya ve Diyarbakır gibi şehirlerde de çinicilik gelişti. Osmanlı çini sanatının örneği, Bursa'da Yeşil Cami, Yeşil Türbe, İstanbul'da Süleymaniye Camii ve Topkapı Sarayı'nın köşkleri ve bazı duvarlarında görülebilir.

Mimari: Osmanlılarda en gelişmiş sanat dalı mimarı idi. Türk mimarları birçok eser yapmıştır. Kuruluş Dönemi'nin en güzel eserleri arasında Bursa'daki Orhan Bey Camii, Yıldırım Beyazıt yaptırdığı Ulu Camii ve Çelebi Mehmet'e ait Yeşil Türbe gösterilebilir.

Yükselme Devri'nde mimarlık ve güzel sanatlarda büyük ilerlemeler oldu. 16. yüzyılda yaşamış olan Mimar Sinan ile en olgun çağına ulaştı. Mimar Sinan, Osmanlı ülkesinin her köşesinde.üç yüzden fazla eser verdi. Eserleri içinde en ünlüleri İstanbul'da Şehzadebaşı Camii ve Süleymaniye Camii ile Edirne'deki Selimiye Camii'dir.

17. yüzyılın en ünlü mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'dır.  Sedefkar Mehmet Ağa'nın en ünlü eseri Sultan Ahmet Camii'dir.

18. yüzyıldan (Lale Devrinden) itibaren Osmanlı mimarisinde Avrupa'nın etkileri görülmeye başladı. 19. yüzyılda bu etki giderek  arttı. Sivil mimari gelişti. İstanbul Boğazı'nın iki yakasında birbirinden güzel köşkler ve saraylar yapıldı. Yıldız ve Beylerbeyi sarayları bunların en güzel örneklerindendir.

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ