OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİ

 

Osmanlı'da eğitim ve öğretim oldukça gelişmiştir. Görev ve sorumluluklarını bilen, insanlara karşı saygılı, hoşgörülü, bilgili insanlar yetiştirmek amacıyla medreseler kurulmuştur. Medreselerde dini bilimlerin yanında pozitif bilimler de okutulmaktaydı. Medreselerin yanında cami, saray, okullar ve konaklarda da yapılmaktaydı. Günümüz orta ve yüksek eğitim kurumları düzeyinde olan medreselerin yakınında kütüphane, imaret gibi yapılarda yer almıştır. İlk medrese Orhan Bey döneminde, İznik'te açılmıştır. Daha sonraki dönemlerde çeşitli bölgelerde de medreseler açılmıştır. Fatih döneminde açılan Sahn-ı Seman Medresesi ile Kanuni döneminde açılan Süleymaniye Medreseleri ünlüdür. Osmanlı'da medreseler, vakıflara bağlanmıştı. Medreselerde eğitim parasız olup, eğitim görenlerin yiyecek ve giyecekleri vakıflar aracılığıyla karşılanmaktaydı. Osmanlılar döneminde medreselerde yetişmiş birçok bilim adamı vardı. Matematik, fizik, coğrafya, astronomi gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapmaktaydılar. Medreseler 17.yy'dan itibaren bozulmaya başlamıştır. Rüşvet ve iltimasın artması, müderrisliklere hak etmeyen bilgisiz insanların gelmesi eğitim düzeyinin düşmesine neden olmuştur.

Eğitim Kurumları

Sıbyan Mektebi : İlkokul

Rüştiye : Ortaokul

İdadi : Lise

Medreseler : Üniversite

Enderun : Saray Üniversitesi

Kaynak: www.atatarih.com

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ