OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

 

HUKUK SİSTEMİ

 

Osmanlı Devleti'nde ilk dönemlerde yazılı bir hukuk olmadığından hukukla ilgili antlaşmazlıklar töre ve geleneklere göre çözümlenirdi. Osmanlı nüfusunun artması, topraklarının genişlemesi her alanda olduğu gibi hukuk alanında da yeni düzenlemelere yol açtı. Osmanlı Devleti'nde Müslüman vatandaşların davaları Şer'i mahkemelerde çözümleniyordu. Mahkemelerde hakim olarak kadılar görev yapıyordu. Mahkemeler herkese açıktı. Mahkemenin verdiği kararı kabul etmeyenler, en üst mahkeme olan Divan-ı Hümayun'a müracaat ederlerdi. Burada verilen kararlar değiştirilemezdi.

Müslüman olmayanların (azınlıklar) ceza davaları dışındaki anlaşmazlıkları kendi din kurallarına göre çözümlenirdi. Genellikle kendi din adamları hukuki sorunlarını çözerdi.

19. yüzyılda Osmanlı hukukunda önemli değişiklikler oldu. Tanzimat Fermanı'yla herkesin temel hakları güvenceye alındı(1839). Birden çok hukuk sisteminin uygulandığı Osmanlı Devleti'nde Islahat Fermanı'yla (1856) Müslüman olan olmayan herkes her alanda eşit sayıldı.

1876'da Osmanlı Kanun-u Esasi'nin (Anayasa) kabulüyle kişi hak ve özgürlükleri yeniden düzenlendi. Osmanlı vatandaşları ilk kez yönetime ortak oldu.

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ