OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

 

SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT

 

SOSYAL HAYAT

Osmanlı Devleti'nde halk; Askerler ve Reaya diye ikiye ayrılırdı.

1- Askerler: Devlet ileri gelenleri, askerler, memurlardan oluşan, devlet işleriyle ilgilenen kişilerdir.

2- Reaya: Köylüler, zanaatkarlar, tüccarlardan oluşan halk grubudur. Müslüman ve gayrimüslim halk reayayı oluştururdu. Köyde yaşayanlar tarım ve hayvancılıkla, şehirde yaşayanlar ise zanaat ve ticaretle uğraşırdı.

 

EKONOMİK HAYAT

Üretim, tüketim ve dağıtım ile ilgili etkinliklerin tümüne birden ekonomi denir. Tarım hayvancılık, sanayi, madencilik ve ticaret ekonominin dayandığı sektörlerdir. Osmanlı ekonomisinin temeli tarıma dayalıydı. Bu nedenle Osmanlı ekonomisinde toprak önemliydi. Toprağın boş kalmaması için Osmanlı Devleti'nde sıkı önlemler alınmıştı. Üretim kaybını önlemek için toprağın üç yıldan fazla boş bırakılması yasaklanmıştı.

Osmanlı Devleti fetihlerle genişleyince önemli ticaret yollarının geçtiği bir ülke oldu. Ticareti destekleyen, tüccarları koruyan Osmanlı padişahları, yollar üzerine hanlar ve kervansaraylar yaptırdılar. Bu kervansaraylarda verilen hizmet karşılığında tüccarlardan hiçbir ücret alınmıyordu. Bunun yanında yolların güvenliği de devlet tarafından sağlanıyordu.

Osmanlı Devleti el sanatlarında Avrupa'dan ileri düzeydeydi. Dokumacılıkta, dericilikte, bakırcılıkta ve silah yapımında ün yapmış şehirler vardı. Denizli'nin dokumaları, Ankara'nın sof denilen kumaşları, Bilecik'in kadifeleri meşhurdu. Bursa ve Diyarbakır'da ipekli kumaşlar dokunurdu. Edirne'de silah ve cephane üretilirdi. Osmanlılar kadife, ipekli kumaşlar, şap, balmumu ve benzer mallar başka ülkelere satmışlar; onlardan çuha, kağıt, cam ve kürk almışlardır. Devlet tarımla uğraşanlara her türlü yardımda bulunurdu. Elde edilen ürünler ülke ihtiyacını karşıladığı gibi başka ülkelere de satılırdı.

17 .ve 18. yüzyılda Osmanlı toprak sisteminin (tımar) bozulması ve iç isyanlar sonucu; köylerden şehirlere göçler yaşandı. Şehir nüfusu ve işsizlik buna bağlı olarak arttı. Ekili dikili alanlar daraldı. Tarımsal üretim azaldı. Devletin gelirleri azaldı, giderleri arttı. 19. yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti arasında ekonomik ilişkiler arttı. Avrupa devletlerinin hemen hemen  tamamı kapitülasyonlardan yararlandı.

Sanayi İnkılabı Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkiledi. Ülke Avrupalıların açık pazarı durumuna geldi.

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ