OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ KRONOLOJİSİ

 

1299-Osmanlı İdaresinin Bağımsız bir devlet halini aldığı sayılan geçerli tarih.
1326-Bursa'nın fethi.
1354-Şehzade Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi.
1364-Sırpsındığı Zaferi.
1376-Bulgaristan krallığının Osmanlı Egemenliğine girmesi.
1386-Sofya'nın fethi.
1389-Birinci Kosova Savaşı ve Murad Hüdavendigar'ın şehit edilmesi, Yıldırım Beyazıt'ın tahta çıkışı, Sırbistan'ın Osmanlı Devleti uyrukluğu altına girmesi.
1391-Selanik'in fethi.
1396-Niğbolu Zaferi.
1402-Ankara Savaşı. Yıldırım Beyazıt'ın esir düşmesi ve Osmanlı Devleti'nde anarşi başlangıcı, Timurlenk'in İzmir'i fethi.
1413-Mehmet Çelebi'nin Musa Çelebi'yi yenerek Edirne de tahta çıkışı.
1432-II. Mehmed'in (Fatih) Edirne de doğumu.
1444-II. Mehmed'in Edirne de tahta çıkışı. II. Murad'ın Varna Zaferi.
1448-İkinci Kosova Savaşı.
1453-(29 Mayıs) 1453 İstanbul'un Fethi ve İstanbul'un başkent oluşu.
1461-Trabzon ve Mora'nın zaptı.
1462-Midilli Adası'nın fethi.
1463-Bosna Krallığı'nın fethi.
1466-Konya'nın zaptı. Karaman Devleti'nin çöküşü.
1470-Fatih Camisi'nin tamamlanması.
1472-Topkapı Sarayının inşası.
1473-Otlukbeli Zaferi.
1480-İtalya'da Otranto'nun fethi.
1485-İlk Osmanlı-Mısır Savaşı.
1495-(24-25Şubat) Cem Sultanın ölümü.
1499-İnebahtı Fethi.
1512-Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkışı.
1514-(23-Ağustos) Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Zaferi.
1515-Haliç Tersanesi'nin Osmanlı Bahriyesine merkez olması.
1516-(23-Ağustos) Yavuz Sultan Selim'in Mercidabık Zaferi.
1517-(22-Ocak) Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye Zaferi. Hilafetin Osmanlıya
geçişi. Mısır'ın fethi. Hicaz'ın Osmanlı topraklarına katılması. Emanet-ı Mukaddesi'nin Topkapı Sarayı (Hırka-i Şerif Dairesi)'ne nakli.
1521-(8-Ağustos) Belgrat'ın Zaptı.
1522-Sultan Selim Camisi'nin inşasının bitirilmesi.
1522-(20-Aralık) Rodos'un zaptı.
1526-(29-Ağustos) Mohaç Zaferi.
1529-(27-Eylül) Kanuni'nin Viyana önlerine gelerek şehri kuşatması(Kuşatmanın kaldırılması 14-Ekim 1529)
1532-(25 Nisan) Kanuni'nin Almanya Seferine hareketi.
1533-(22-Haziran) Türk Egemenliğini kabul eden Avusturya ile barış yapılması.
1534-(28-Kasım) Bağdat'ın fethi.
1535-Fransa'ya ilk Kapitülasyonların verilmesi.
1538-(27-Temmuz) Aden Emareti'nin zaptı.
1538-(27-Ağustos) Osmanlı Donanmasının Hindistan'da Gucerat Sahillerine varışı.
1538-(28-Eylül) Barbaros'un Preveze Zaferi.
1541-(29-Ağustos) Budin'in yeniden işgali ve Macaristan'ı topraklarına katılması.
1546-(4-Temmuz) Barbaros'un ölümü.
1553-(15-Haziran)Turgut Reis'in Fransa'yı korumak için Akdeniz Seferine hareketi.
1555-Fuzuli'nin ölümü.
1557-(7-Haziran) İnşası tamamlanan Süleymaniye Camisi'nin halka açılması.
1559-(30-Mayıs) Konya ovasında iki kardeşin (Şehzade Beyazıt ile Selim'in taht için harp etmesi).
1565-(17-Haziran)Turgut Reis'in şehit oluşu.
1569-Sumatra Seferi ve Osmanlı egemenliğinin Uzakdoğu'ya dayanması.
1570-Kıbrıs'ın fethi.
1574-Edirne'de Selimiye Camisi'nin inşası'nın tamamlaması.
1574-III.Murad'ın tahta çıkışı.
1595-III.Mehmed'in tahta çıkışı.
1596-Haçova Meydan Savaşı.
1602-Kanije Zaferi.
1620-Lehistan'la savaş.
1656-Köprülüler Devrinin başlaması.
1663-Avusturya Seferi.
1669-Girit'in fethi.
1683-Kandiya'nın zaptı.
1683-İkinci Viyana Kuşatması.
1699-Karlofça Antlaşması.
1711-Ruslarla Prut Savaşı ve Antlaşması.
1715-Osmanlı-Venedik Savaşı.
1718-Pasarofça Antlaşması. Lale Devrinin başlaması.
1727-İlk Basımevinin açılması
1730-III.Ahmed'in tahtan indirilmesi. I.Mahmut'un tahta çıkışı. Lale Devrinin sonu
1739-Belgrad Antlaşmaları
1774-Küçük Kaynarca Antlaşmaları
1789-III.Selim'in tahta çıkışı
1806-Osmanlı-Rus Savaşı
1808-III.Selim'in öldürülmesi
1826-Yeniçeri Ocağının kaldırılması
1827-Navarin Olayı
1829-Edirne Antlaşması ve Yunanistan'ın bağımsızlığı
1830-Cezayir'in Fransızlar tarafından işgali
1832-Mehmet Ali Paşa isyanı
1839-Gülhane Hattı ve Tanzimat'ın ilanı
1841-Boğazlar Antlaşması
1853-Kırım Savaşı
1856-Paris Antlaşması. Islahat Fermanı'nın ilanı
1860-Osmanlılar arasında ilk Muhalefet teşkilatı
1876-Abdülaziz'in tahtan indirilmesi. V. Murad'ın Saltanatı. Abdülhamit'in tahta çıkışı. İlk Osmanlı Kanun-i Esasi'sinin ilanı
1877-Osmanlı-Rus Savaşı
1878-Ayastefanos ve Berlin Antlaşması
1881-Tunus'un Fransızlar tarafından işgali
1882-Mısır'ın İngilizler tarafından işgali
1885-Şarki Rumeli'nin Bulgaristan'a katılması
1897-Yunan Savaşı. Girit'in Osmanlı Devleti'nden ayrılması
1905-Mustafa Kemal'in Vatan ve Hürriyet Cemiyet'ini kurması
1908-Meşrutiyet'in İlanı
1909-31 Mart vakası. II.Abdülhamit'in tahtan indirilmesi
1911-Osmanlı-İtalya Savaşı
1912-Balkan Savaşı. Balkanların Osmanlı Devleti'nden ayrılması
1914-I.Dünya Savaşı
1915-Mustafa Kemal'in Çanakkale Boğazında Muzaffer Zaferi
1918-Mondros Ateşkes Antlaşması
1920-İstanbul'un Müttefikler tarafından işgal altına alınması. Osmanlı Devleti'nin çöküşü
1922-Saltanatın Kaldırılması ve Osmanlı Devleti'nin sonu

www.atatarih.com

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ