SAVAŞLAR

 

TÜRK TARİHİ SAVAŞLAR

***

SELÇUKLUDAN GÜNÜMÜZE SAVAŞLAR

 

Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

Dandanakan Savaşı 1040

Pasinler Savaşı 1048

Malazgirt Meydan Savaşı 1071

Katvan Savaşı 1141

 

Türkiye Selçuklu Devleti (1075-1308)

Miryokefalon Savaşı 1176

Yassı Çemen Savaşı 1230

Kösedağ Savaşı 1243

 

Osmanlı Devleti (1299-1922)

Kuruluş Dönemi

Koyunhisar Savaşı 1302

Maltepe Savaşı 1329

Sırpsındığı Savaşı 1364

Çirmen Savaşı 1371

Birinci Kosova Savaşı 1389

Niğbolu Savaşı 1396

Ankara Savaşı 1402

Varna Savaşı 1444

İkinci Kosova Savaşı 1448

 

Yükselme Dönemi

İstanbul'un Fethi 1453

Otlukbeli Savaşı 1473

Çaldıran Savaşı 1514

Turnadağı Savaşı 1515

Mercidabık Savaşı 1516

Ridaniye Savaşı 1517

Mohaç Meydan Savaşı 1526

Preveze Deniz Savaşı 1538

 

Duraklama Dönemi

Osmanlı-İran Savaşları 1578-1590

Osmanlı-Avusturya Savaşı 1593-1606

Osmanlı-İran Savaşları 1603-1618

Osmanlı-Lehistan Savaşı 1620-1621

Osmanlı-İran Savaşları 1623-1639

Osmanlı-Avusturya Savaşı 1663-1664

Osmanlı-Lehistan Savaşı 1672-1676

Osmanlı-Rus Savaşı 1676-1681

Osmanlı-Kutsal İttifak(Haçlı) Savaşları 1683-1699

Osmanlı-Rus Savaşları 1686-1700

 

Gerileme Dönemi

Osmanlı-Rus Savaşı (Prut) 1710-1711

Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşları 1715-1718

Osmanlı-İran Savaşı 1723-1727

Osmanlı-İran Savaşı 1730-1732

Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşları 1735-1739

Osmanlı-İran Savaşı 1742-1746

Osmanlı-Rus Savaşı 1768-1774

Osmanlı-Avusturya Savaşı 1787-1791

Osmanlı-Rus Savaşı 1787-1792

Osmanlı-İngiltere Savaşı 1807-1809

Osmanlı-Rus Savaşı 1806-1812

Osmanlı-İran Savaşı 1821-1823

Osmanlı-Rus Savaşı 1828-1829

Kırım Savaşı 1853-1856

Osmanlı - Rus Savaşı 1877-1878

Osmanlı-Yunanistan Savaşı 1897

 

Dağılma Dönemi

Trablusgarp Savaşı 1911

Birinci Balkan Savaşı 1912-1913

İkinci Balkan Savaşı 1913

Birinci Dünya Savaşı 1914-1918

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti (1923)

Kurtuluş Savaşı 1919-1922

Doğu Cephesi Savaşları

Güney Cephesi Savaşları

Batı Cephesi Savaşları

Birinci İnönü Savaşı 1921

İkinci İnönü Savaşı 1921

Eskişehir Kütahya Savaşı 1921

Sakarya Meydan Savaşı 1921

Dumlupınar Savaşı 1922

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 1922

Dünya Savaşları

Birinci Dünya Savaşı 1914-1918

İkinci Dünya Savaşı 1939-1945

Kore Savaşı 1950-1953

İran-Irak Savaşı 1980-1988

Körfez Savaşı 1990-1991

Kaynak: www.atatarih.com

Türk Tarihi Antlaşmalar

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ