SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ

 

SELÇUKLU KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

 

DEVLET YÖNETİMİ

 

Selçuklu Devleti'nin başında Selçuklu soyundan gelen sultan unvanlı bir hükümdar bulunurdu. Devlet ve ülke diğer Türk devletlerinde olduğu gibi sultan ailesinin ortak malı sayılırdı. Sultan öldüğünde yerine aileden biri geçerdi. Kendi adına para bastıran ve hutbe okutan sultan, göreve başlamış olurdu. Sultan, oğullarını ve yakınlarını istediği yerlerde görevlendirebilirdi. Sultanın çok geniş yetki ve sorumlulukları vardı. Devlet yönetiminde sultandan sonra en geniş yetkilere sahip yöneticiler vezirlerdi. Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurul olan divan'a sultan veya vezir başkanlık ederdi. Beyliklerin başında bulunan beylerin görev ve sorumlulukları da aynıydı. Ülke, yönetim olarak çeşitli bölümlere ayrılmıştı. En büyük yönetim birimi olan eyaletler sultan ailesinden melikler veya valilerce {emir) yönetilirdi. Meliklerin yaşları küçük, yeterli eğitim ve tecrübeleri yoksa yanlarına atabey denilen tecrübeli devlet adamları verilirdi. Eyaletlerde askerlik işlerine subaşılar, adalet işlerine de kadılar bakardı. Sınır bölgeleri ise uç beylikleri tarafından idare edilirdi.

Kavramlar

* Sultan

* Vezir

* Divan

* Emir

* Atabey

* Subaşı

* Kadı

Kaynak: www.atatarih.com

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ