SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ

 

SELÇUKLU KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

 

SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAM

 

Anadolu, Malazgirt Savaşı öncesinde Bizans hakimiyetindeydi. Bu dönemde Anadolu bakımsızlıktan harabe durumuna gelmişti. Can güvenliğinin olmaması yüzünden Anadolu'daki nüfus iyice azalmıştı. Halk daha güvenli bölgelere göç etmişti. Anadolu'da yaşayan halk, Bizans valilerinin (tekfur) baskı, zulüm ve vergileri altında ezilmekteydi.

Türkler, yerleştikleri yerleri imar edip yaşanabilir hale getirdiler. Anadolu'daki ekonomik hayat, Türklerin gelişi ile canlandı. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde halk göçebe, köylü ve şehirli olmak üzere üçe ayrılıyordu.

Şehirlerde ticaret ve zanaatla uğraşanlar loncalar oluşturmuşlardı. Her meslek grubu ayrı bir lonca oluştururdu. (ayakkabıcılar loncası, bakırcılar loncası, kuyumcular loncası vb.). Loncalar şehirlerde üretilen malların fiyat ve kalitesini denetler, usta, çırak ve kalfa yetiştirirlerdi. Bu sisteme Ahilik denirdi. Ahiler merkezi otoritenin zayıfladığı dönemlerde şehirlerin güvenliğini de sağlamıştır.

Anadolu Selçuklu sultanları tarımı geliştirmek için birçok yere su kanalları yaptırdılar. İç ve dış ticarete önem verdiler. Anadolu'yu kıtalar arası bir ticaret merkezi haline getirdiler. Fetih politikalarını da ticari amaçlara göre yaptılar.

Kervansaraylarda din, dil ve ırk farkı gözetilmeden bütün yolculara hizmet veriliyordu. Yolcuların yeme, içme, yatma ve bütün ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyordu. Ticaretin gelişmesi için malı çalınan ya da zarar gören tüccarların mallarının karşılığı Anadolu Selçuklu Devleti tarafından karşılanırdı. Şehirlerde canlı bir ticaret hayatı vardı. Konya, Kayseri, Sivas ve Erzurum önemli şehirlerdendi. Antalya, Alaiye ve Sinop gibi limanlarda da yabancı devletlerle ticaret yapılıyordu.

Birinci Alaeddin Keykubat döneminde devlet altın para bastıracak kadar güçlüydü. Yine bu dönemde sadece Sivas ilinin yıllık bütçesi Fransa krallığından daha fazlaydı.

Anadolu Selçuklu Devleti'nde topraklar devlet malı olarak kabul edilir ve miri arazi denirdi.

Miri Arazi: Has, ikta, mülk ve vakıf arazisi olarak dörde ayrılırdı.

Has Arazi: Vergi gelirleri hükümdar ve ailesine ait topraklardır.

İkta Arazi: Bazı devlet memurları ve askerlere görevleri karşılığında vergi gelirleri bırakılan topraklardır. İkta sahipleri elde ettikleri gelirin bir kısmıyla asker beslemek zorundaydılar.

Vakıf Arazi: Geliri çeşitli hayır işleri ve sosyal kurumlarının giderleri için ayrılan topraklardır.

Kavramlar

* Türkler

* Anadolu Selçuklu Devleti

* Lonca Teşkilatı

* Ahi Teşkilatı

* Kervansaraylar

* Ticaret

* Miri Arazi

* Has Arazi

* İkta Arazi

* Vakıf Arazi

Kaynak: www.atatarih.com

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ