SORU BANKASI

 

İNKILAP TARİHİ 8. SINIF TESTİ

8. SINIF TEST SORULARI VE CEVAPLARI

 

1- Kurtuluş Savaşı’nda İtalya’nın, Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmeye başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A) TBMM Hükümetinin askerî ve siyasi alanda başarılı sonuçlar alması
B) Mudanya Anlaşması’nın imzalanması
C) Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi
D) Saltanatın kaldırılması

2- "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, tarihi yapana sadık kalmazsa, gerçekler insanlığı şaşırtacak kadar değişebilir". Atatürk’ün bu sözünde vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarihte sürekli tekrarlar vardır.
B) Tarihçiler gelecek kuşaklara da seslendiklerini hatırlamalıdır.
C) Geçmişini iyi bilen uluslar geleceğe güvenle bakar.
D) Tarih araştırmalarında gerçeklere bağlı kalmak esastır.

3-

I- Türk Tarih kurumunun kurulması
II- Milâdî takvimin kabul edilmesi
III- Aşar vergisinin kaldırılması
IV- Hafta tatilinin cumadan pazar gününe alınması
Yukarıda verilen inkılâplardan hangisi ya da hangilerinin, batılı ülkelerle ticarî ilişkileri kolaylaştırma amacına yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I     B) Yalnız III     C) I - III     D) II - IV

4- Aşağıdaki Atatürk inkılâplarından hangisi siyasal alanda yapılan inkılaplar arasında gösterilemez?
A) Halifeliğin kaldırılması               B) Saltanatın kaldırılması
C) Medreselerin kaldırılması         
D) Cumhuriyetin ilânı

5- Mustafa Kemal “Türk milleti, evlatlarına vereceği eğitimi, okul ve medrese diye iki ayrı kuruluşa bırakamazdı” sözleriyle, Türk devletinde farklı kültür, bilgiye ve davranışa sahip insanlar yetiştirmenin önüne geçmek için aşağıdaki inkılâplardan hangisini gerçekleştirmiştir?
A) Türk Medeni Kanun’un kabul edilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
C) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması
D) Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi

Cevaplar: 1-A 2-D 3-D 4-C 5-B

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ