SORU BANKASI

 

SOSYAL BİLGİLER 6. SINIF TESTİ

6. SINIF TEST SORULARI VE CEVAPLARI

 

1) İlk Türk devletlerinde hükümdara devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Bu durumu, aşağıdakilerden hangisi daha çok destekler?

A) Hükümdarın çok fazla toprak fethetmesi

B) Hükümdar eşlerinin de yönetime katılması

C) Ülkede insanların mutlu ve huzurlu yaşaması

D) Yönetimde tek karar vericinin hükümdar olması

 

2) Hun Türkleriyle Çinliler arasındaki çatışmalar Mete Han’ın ölümünden sonra da devam etti. Çinliler, Türkleri savaşlarla yenemeyeceklerini anlamışlardı. Bunun üzerine Türkleri birbirine düşürmek için propaganda yaptılar. Sonunda Büyük Hun Devleti ikiye ayrıldı. Bir süre sonra da varlıkları sona erdi.
Parçaya göre, bir devletin devamlılığı öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Ordusunun güçlü olmasına
B) Toplumda dayanışmanın güçlü olmasına
C) Nüfus olarak çoğalmasına
D) Verimli topraklar üstünde yaşamasına

 

3) Türk tarihi ve uygarlığının araştırılmasında Türklerin kendi kaynaklarının yanı sıra Çin, İran, Arap ve Bizans gibi farklı bölgelerde gelişmiş uygarlıkların kaynaklarına da bakılması gerekir.
Bu durum, Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Geleneklerine bağlı yaşamışlardır.
B) Tarih boyunca farklı dinlere inanmışlardır.
C) Değişik uygarlıklarla ilişki kurmuşlardır.
D) Düzenli askeri güçlere sahip olarak yaşamışlardır.

 

4) - Tuğrul Bey 1054 yılında Erzurum’a kadar ilerleyerek Bayburt’u ele geçirdi ve geri döndü.
    - Alparslan, Van ve Ani kalesini aldı.
    - Türk akıncıları ise bir Bizans ordusunu Malatya’da bozguna uğratarak Kayseri’yi aldı.

Malazgirt Savaşına kadar Büyük Selçukluların Anadolu’ya yaptıkları akınlardan bazıları yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anadolu’da yeni Türk devletlerinin kurulduğu
B) Türklerin Anadolu’yu tanıma imkânı bulduğu
C) Türklerin başarılı akınlar yaptığı
D) Bizans İmparatorluğunun yıpratıldığı

 

5) Türkler önceleri göçebe bir yaşam sürdürdükleri için kemerler, at koşumları, kılıçlar gibi taşınabilir sanat eserlerine önem vermişlerdir. Uygurlar ise yerleşik hayata geçtikleri için saray ve tapınak gibi mimari eserlerin yapımında da ilerleme sağlamışlardır.
Buna göre, Türklerin sanat anlayışlarında bu değişikliği belirleyen temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumlar arası kültür alışverişi
B) Yaşadıkları bölgelerdeki coğrafi koşullar
C) Türk toplumları arasındaki ticari ilişkiler
D) Toplumsal hayat biçimindeki değişiklikler

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ