SORU BANKASI

 

SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF TESTİ

7. SINIF TEST SORULARI VE CEVAPLARI

 

1) İstanbul, Fatih Sultan Mehmet devrine gelinceye kadar birçok kez kuşatılmış, ancak alınamamıştır. İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedilmesinde, aşağıdakilerden hangisi daha önemli rol oynamıştır?

A) Türk askerinin sayısal üstünlüğü

B) Kullanılan üstün savaş teknikleri

C) Komutanların savaştaki başarıları

D) Bizans'ın zayıf savunma sistemi

 

2) İstanbul'un fethi Dünya ve Türk tarihi açısından oldukça önemli sonuçlar ortaya koymuştur.

Bu sonuçlardan hangisi Coğrafi Keşiflerin başlamasında etkili olmuştur?

A) Türklerin Avrupa'daki ilerlemelerinin kolaylaşması

B) Osmanlı topraklarında bütünlük sağlanması

C) Bizans Devleti'nin yıkılması

D) Önemli ticaret yollarının Türklerin eline geçmesi

3) İslam dünyası içinde önemli rol alan Türkler, Abbasilerin ilk zamanlarından başlayarak, ordu komutanlıklarında, devlet yönetiminde yüksek mevkilerde bulundular. Osmanlılar zamanında ise Halifelik makamı ele geçirilerek, padişahlar Halife unvanını kullanmaya başladılar.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) İslamiyet Türkler arasında kolaylıkla yayılmıştır.

B) Türkler İslam dünyasında liderliği ele geçirmişlerdir.

C) İslam dininin batıya yayılışı Türklerle olmuştur.

D) İslam dünyasında mezhep ayrılıkları ortaya çıkmıştır.

4) İstanbul'un fethinden sonra fetihlere girişen Fatih, ilk olarak Karadeniz kıyılarında bulunan yerleri ele geçirmeye başlamıştır.

Aşağıdaki yerlerden hangisi, Karadeniz'in Türk gölü olması için fethedilen yerler arasında yer almaz?

A) Trabzon

B) Kırım

C) Amasya

D) Sinop

 

5) Osmanlı Devleti'nin doğu da en geniş sınıra ulaştığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karlofça Antlaşması

B) Berlin Antlaşması

C) Kasr-ı Şirin Antlaşması

D) Ferhat Paşa Antlaşması

6) Tarihin en önemli ticaret yollarından olan İpek yolu ve Baharat yolu hangi dönemde Osmanlı hakimiyetine girmiştir?

A) Osman Bey - Kanuni

B) Yavuz Sultan Selim - Kanuni

C) Fatih - Yavuz Sultan Selim

D) Kanuni - II. Selim

7) Tarihe iki Türk devleti arasında yapılan savaş olarak girmiştir. Fatih Sultan Mehmet ve Uzun Hasan arasında gerçekleşmiştir. Bu savaş ile Osmanlı devleti doğu da büyük bir rakibinden kurtulmuştur.

Yukarıda anlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çaldıran Savaşı

B) Otlukbeli Savaşı

C) Ridaniye Savaşı

D) Turnadağı Savaşı

8) Kanuni döneminde yardım isteyen Hindistan'daki Müslüman devletlere yardım etmek amacıyla dört deniz seferi yapılmıştır. Fakat bu seferlerden istenen sonuç alınamamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, Kanuni'nin Hint Deniz Seferleri'nden istenilen sonucu alamamasının sebepleri arasında gösterilemez?

A) Osmanlı Devleti'nin iç karışıklık içinde olması.

B) Osmanlı gemilerinin okyanus şartlarına uygun olmaması.

C) Hindistan Müslümanlarının Osmanlı'ya yardım etmemesi.

D) Osmanlı devlet adamlarının bu seferin ekonomik önemini kavrayamaması.

9) II. Mehmet döneminde, İstanbul'un fethi için birçok hazırlık yapılmıştır.

Aşağıdaki hazırlıklardan hangisi, Bizans'a yardım gelmesini engellemek amacıyla yapılmıştır?

A) Şahi ismi verilen büyük topların döktürülmesi.

B) Kalelerin önüne tekerlekli kulelerin yapılması.

C) Rumeli Hisarı'nın yapılması.

D) Osmanlı donanmasının kızaklarla kaydırılarak Haliç'e indirilmesi.

10) İslam dünyasının koruyuculuğunu temsil eden halifelik makamını ele geçirme düşüncesinde olan Yavuz Sultan Selim, hangi savaş sonunda halifelik makamını Osmanlı Devleti'ne kazandırmıştır?

A) Ridaniye Savaşı

B) Otlukbeli Savaşı

C) Çaldıran Savaşı

D) Mohaç Meydan Savaşı

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ