SOSYAL BİLGİLER

 

SOSYAL BİLGİLER 6 DERSİ

YAZILI SORULARI

1. Dönem Soruları

1. Yazılı Soruları

1- Rol nedir? Günlük hayatımızda kullandığımız rollere 3 örnek veriniz.

2- Hak nedir? Temel haklarımızı yazınız.

3- Sorumluluk nedir? Sorumluluklarımıza örnek veriniz.

4- Milli Kültür öğelerimizi yazınız.

5- Önyargı nedir? Açıklayınız.

6- Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın faydalarını yazınız.

7- Neden çocuk haklarına ihtiyaç vardır?

8- İnsan haklarının korunmasının önemini açıklayınız.

9- Orta Asya da kurulan ilk Türk devletlerinin isimlerini yazınız.

10- Asya Hun Devleti'nin kurucusunu, başkentini yazınız.

11- Kavimler Göçünün sebepleri nelerdir?

12- Göktürk Devleti'nin kurucusunu, başkentini yazınız.

13- Orhun Yazıtları hakkında bilgi veriniz.

14- Uygur Devleti'nin kurucusunu, başkentini yazınız.

15- Uygurların tarihteki önemi hakkında bilgi veriniz.

16- Türk destanlarının isimlerini yazınız.

17- Kurultay nedir? Açıklayınız.

18- İslamiyet'in doğuşu hakkında bilgi veriniz.

19- İslamiyet'in doğduğu yıllarda, Arap Yarımadasının genel durumu hakkında bilgi veriniz.

20- Hz. Muhammed döneminde yapılan savaşların isimlerini yazınız.

21- Kuran- Kerim'in indirilmesi, kitap haline getirilmesi hakkında bilgi veriniz.

22- Dört Halife dönemi hakkında bilgi veriniz.

23- Hz. Ömer döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veriniz.

24- İlk Müslüman Türk devletlerinin isimlerini yazınız.

25- Talas Savaşı ve sonuçları hakkında bilgi veriniz.

Sosyal Bilgiler 6 Yazılısı: 11-15 Kasım 2019 haftasında yapılacaktır.

***

2. Yazılı Soruları

1- Türklerin, İslamiyet'i kabul etmelerini sağlayan savaşın adını yazınız.

2- Talas Savaşı hangi devletler arasında, ne zaman yapılmıştır?

3- İlk Müslüman Türk Devletlerinin isimlerini yazınız.

4- İlk Müslüman Türk hükümdarı kimdir?

5- "Sultan" unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir?

6- Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusunu ve başkentini yazınız.

7- Dandanakan Savaşı hangi devletler arasında yapılmıştır?

8- Karahanlı Devleti döneminde yazılmış olan Kutadgu Bilig ve Divan-ı Lügatti Türk adlı eserlerin yazarlarını yazınız.

9- Medrese nedir? İlk Türk medresesini yaptıran devletin adını yazınız.

10- Malazgirt Savaşı hangi devletler arasında, ne zaman yapılmıştır?

11- Malazgirt Savaşı'nın sonuçlarından 3 tanesini yazınız.

12- Anadolu'da kurulmuş olan ilk Türk Beyliklerinin isimlerini yazınız.

13- Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusunu ve başkentini yazınız.

14- Haçlı Seferlerinin sebeplerinden 3 tanesini yazınız.

15- Haçlı Seferleri nedir? Açıklayınız.

16- Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaşın adını yazınız.

17- Kösedağ Savaşı hangi devletler arasında yapılmıştır?

18- Ahi Teşkilatı nedir? Açıklayınız.

19- İpek Yolu nedir? Açıklayınız.

20- Baharat Yolu nedir? Açıklayınız.

21- Coğrafi konum nedir? Açıklayınız.

22- Başlangıç Meridyeni hangi ülkeden geçmektedir?

23- Dünya üzerinde bulunan kıtaların isimlerini yazınız.

24- Dünya üzerinde bulunan okyanusların isimlerini yazınız.

25- Ekvator nedir? Açıklayınız.

Sosyal Bilgiler 6 Yazılısı: 1-3 Ocak 2020 haftasında yapılacaktır.

Not: Bu sorular, sınavlarda çıkabilecek örnek sorulardır.

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ