SOSYAL BİLGİLER

 

SOSYAL BİLGİLER 7 DERSİ

YAZILI SORULARI

1. Dönem Soruları

1. Yazılı Soruları

1- İletişim nedir? İletişim çeşitlerini yazınız.

2- Etkili iletişim nasıl olur? Açıklayınız.

3- Olumlu iletişimi etkileyen tutum ve davranışlardan 5 tanesini yazınız.

4- Empati nedir? Bir örnek veriniz.

5- Sen Dili ve Ben Dili nedir?

6- Kitle iletişimi nedir?

7- Kitle iletişim araçlarının isimlerini yazınız.

8- RTUK nedir?

9- Televizyon da Akıllı İşaretler'in kullanılmasının sebebi ne olabilir?

10- Medya'nın kitle iletişiminde görev ve sorumluluklarını yazınız.

11- Anadolu'da kurulan, Anadolu Beyliklerinden 5 tanesinin ismini yazınız.

12- Osmanlı Devleti'nin kurucusunu ve başkentini yazınız.

13- Osmanlı Beyliği'nin kısa zamanda güçlenmesinin sebeplerini yazınız.

14- Kuruluş dönemi Osmanlı Padişahlarının isimlerini yazınız.

15- Tımar Sistemi nedir? Açıklayınız.

16- Osmanlı Devleti'nde İskan Politikası hakkında bilgi veriniz.

17- Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçişi nasıl olmuştur? Açıklayınız.

18- Osmanlı Devleti'nin toplumsal ve ekonomik yapısı nasıldı? Açıklayınız.

19- Divan Teşkilatı nedir? Divan da hangi devlet adamları görev yapardı?

20- Osmanlı Devleti'nin; kuruluş döneminde haçlılarla yaptığı savaşların isimlerini yazınız.

21- Yükselme dönemi Osmanlı Padişahlarının isimlerini yazınız.

22- İstanbul'un fethinin sebeplerini yazınız.

23- Osmanlı Devleti'nin İstanbul'un fethi için yaptığı hazırlıkları yazınız.

24- Hisar, Ulufe, Yeniçeri kavramlarını açıklayınız.

25- İstanbul'un fethinin sonuçlarını yazınız.

Sosyal Bilgiler 7 Yazılısı: 11-15 Kasım 2019 haftasında yapılacaktır.

***

2. Yazılı Soruları

1- Osmanlı Devleti'nin kurucusunu ve başkentini yazınız.

2- Osmanlı Devleti hangi hükümdar döneminde Rumeli'ye geçmiştir?

3- Osmanlı Devleti'nin, Bizans ile yaptığı ilk savaşın adını yazınız.

4- Tımar Sistemi nedir? Açıklayınız.

5- Osmanlı Devleti'nin, kuruluş döneminde yer alan padişahların isimlerini yazınız.

6- Divan Teşkilatı nedir? Açıklayınız.

7- Divan üyelerinin isimlerini yazınız.

8- Osmanlı Devleti'nin, kuruluş döneminde haçlılarla yaptığı savaşların isimlerini yazınız.

9- Ankara Savaşı, hangi devletler arasında gerçekleşmiştir?

10- Osmanlı Devleti'nin, yükselme döneminde yer alan padişahların isimlerini yazınız.

11- İstanbul'un fethinin sebeplerini yazınız.

12- İstanbul'un fethinin sonuçlarını yazınız.

13- Yavuz Sultan Selim'in yapmış olduğu savaşların isimlerini yazınız.

14- Barbaros Hayrettin Paşa kimdir?

15- Fatih Sultan Mehmet'in, Karadeniz de ele geçirdiği yerlerin isimlerini yazınız.

16- Akdeniz'in Türk Gölü olmasını sağlayan savaşın adını yazınız.

17- Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Macarlarla yapılan savaşın adını yazınız.

18- Coğrafi keşiflerin isimlerini yazınız.

19- Rönesans nedir? Açıklayınız.

20- Reform nedir? Açıklayınız.

21- Fransız İhtilali hangi ülkede, ne zaman gerçekleşmiştir?

22- Sanayi İnkılabı hangi ülkede başlamıştır?

23- Osmanlı Devleti'nin, duraklama dönemine girmesinin sebeplerini yazınız.

24- Lale Devri döneminde yapılan ıslahatları yazınız.

25- 3. Selim döneminde yapılan ıslahatları yazınız.

Sosyal Bilgiler 7 Yazılısı: 1-3 Ocak 2020 haftasında yapılacaktır.

Not: Bu sorular, sınavlarda çıkabilecek örnek sorulardır.

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ