TARİH

 

TARİH DERSİ KONULARI

***

Tarih: Geçmişte yaşamış olan insanların, savaşlarını, anlaşmalarını, kültürlerini, uygarlıklarını, yaşayışlarını yer, zaman ve kişi belirterek, kaynaklara dayalı olarak, sebep - sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.

Tarih Biliminin Konusu: Tarih, gerçekleşmiş olaylarla ilgilenir. Tarihi diğer bilimlerden ayıran birçok farklılık vardır. Bunlar arasında; Tarihi olaylar hiçbir zaman deneye ve gözleme tabi tutulamaz. Tarihi olaylar aynısıyla tekrar etmez. Ancak bir benzeri olay olabilir. Tarih Tekerrür(Tekrar) edemez. Bazen duyarız, tarih tekerrür etti diye. Bu yanlıştır. Tarihi olayları; deney yoluyla incelemek isteseydik, o olayın yaşandığı zamanın şartları nasıl sağlanacaktı? O olayda yer alan kişiler nasıl bulunacaktı?

Tarih, geçmişi anlatır > Bugünü aydınlatır > Geleceğe yön verir.

Tarih Biliminin Yöntemi: Tarihi olaylar incelenirken birçok yöntem kullanılır. Bunlar; kaynak araştırma, kaynak tasnifi, kaynak tahlili, kaynak tenkidi, kaynakların sentezi ve sonuçtur.

Tarih Yazıcılığı Türleri: Tarih denildiği zaman ise; Haberci Tarih, Hikayeci Tarih, Öğretici Tarih, Sosyal Tarih, İlmi Tarih, Siyasal Tarih, Kültürel Tarih gibi tarih alanları aklımıza gelir.

Tarih Devirleri ve Çağları

Tarih Dersinin Faydaları

Tarih Devirleri

Tarih Metodolojisi

Tarih Yazıcılığı

Tarihe Yardımcı Bilimler

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

Ülkemizde bulunan bazı üniversitelerin Eğitim fakültelerinin Tarih Öğretmenliği Bölümünde 4 yıl öğrenim gören öğrenciler, bu bölümü bitirince Tarih Öğretmeni olurlar.

Ülkemizde Tarih Öğretmenliği Bölümü Bulunan Üniversiteler

1) Marmara Üniversitesi - İstanbul

2) Gazi Üniversitesi - Ankara

3) Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

4) Necmettin Erbakan Üniversitesi - Konya

5) Atatürk Üniversitesi - Erzurum

6) Dicle Üniversitesi - Diyarbakır

7) Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Van

 

ORTAÖĞRETİM TARİH DERSİ KONULARI

Tarih Dersi 8. Sınıf Konuları

Tarih Dersi 9. Sınıf Konuları

Tarih Dersi 10. Sınıf Konuları

Tarih Dersi 11. Sınıf Konuları

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 12. Sınıf Konuları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Konuları

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Konuları

***

TARİH DERSİ KONULARI

16 Türk Devleti

Anadolu Kültür ve Medeniyeti

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Anadolu Beylikleri

Anadolu Selçuklu Devleti

Anadolu Uygarlıkları

Anadolu'da İlk Türk Devletleri

Antlaşmalar

Asya Tarihi

Atatürk'ün Hayatı

Avrupa Tarihi

Bilim Tarihi

Büyük Selçuklu Devleti

Destanlar

Dünya Tarihi

Ermeni Sorunu ve Tehcir Kanunu

Eskiçağ Tarihi

Genel Türk Tarihi

İlk Müslüman Türk Devletleri

İlkçağ Tarihi

İnkılap Tarihi

İslamiyet

İslam Tarihi

İslamiyet ve Türkler

İstanbul'un Fethi

Kervansaraylar

Konu Özetleri

Kronoloji

Kültür ve Medeniyet

 

Malazgirt Meydan Savaşı

Müzeler

Oğuz Türkmen Boyları

Ortaçağ Tarihi

Osmanlı Devleti Tarihi

Sanat Tarihi

Savaşlar

Selçuklu Tarihi

Takvimler

Tarih Devirleri

Tarih Hikayeleri

Tarih Metodolojisi

Tarih Nedir?

Tarih Şeridi

Tarih Yazıcılığı

Tarihe Yardımcı Bilimler

Tarihi Eserler

Tarihte Bugün

Türk Devletleri

Türk Dilleri

Türk Halkları

Türk Kültürü

Türk Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Türkiye Selçuklu Devleti

Uygarlıklar

Yakınçağ Tarihi

Yeniçağ Tarihi

 

www.atatarih.com - Tarih Öğretmeni Web Sitesidir.

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ