TÜRK TARİHİ

 

MEMLÛK DEVLETİ

1250-1517

Mısır

Memlükler, Eyyûbilerden sonra Mısırda kurulan bir Türk devletidir. Bu devletin kurucusu Eyyûbi ordusunda komutan olan Aybek'tir. Memlûk Devleti iki ana bölümde incelenir. 1250-1382 yılları arasında Türk Memlûkleri, 1382-1517 yılları arasında da Çerkez Memlûkleri (Burci Memlûkler). Memlûkler, Mısır ve Suriye'yi yönetimleri altına aldıktan sonra İran da İlhanlılar Devletini kurmuş olan Moğollarla ve Suriye'de ki Haçlılarla savaştılar. Ayn-ı Calut Savaşı'nda(1260) Moğollara ağır bir darbe indirerek, Mısır'ı Moğol istilasından kurtardılar. Sultan Baybars, Mısır da Abbasi halifeliğini yeniden canlandırdı. Anadolu Selçuklu Devleti'ni Moğol baskısından kurtarmak için Anadolu'ya sefer yaptı. Moğolları, Elbistan Savaşı'nda bozguna uğrattı. Haçlılarla savaştı. Ondan sonraki hükümdarlar tarafından Haçlılar bütünüyle Suriye'den çıkartıldı. Memlûklerin, Anadolu da yayılma siyaseti, onları Osmanlılarla karşı karşıya getirdi. İkinci Beyazıt zamanında Memlûklerle Osmanlılar arasında savaşlar oldu. Yavuz Sultan Selim, Memlûk ordusunu 1516 da Mercidabık Savaşı, 1517 de Ridaniye Savaşı ile yenilgiye uğrattı. Böylece Memlûk Devleti yıkıldı ve toprakları Osmanlı ülkesine katıldı.

Halifelik, 1517 yılında Mısır'ın Fethi ile Osmanlı Devleti'ne geçmiştir.

Kaynak: www.atatarih.com

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ