YAKINÇAĞ TARİHİ

İlkçağ - Ortaçağ - Yeniçağ - Yakınçağ

YAKINÇAĞ TARİHİ KONULARI

(1789 - ...)

***

Yakınçağ Nedir?

Tarihi çağlar belirlenirken, tarihi etkileyen önemli olaylar göz önünde bulundurulmuştur. Yakınçağ, 1789 Fransız İhtilali ile başlayan ve günümüzü de içine alan dönemdir. Yakınçağ hâla bitmemiştir. Bu döneme damgasını vuran birçok olay, savaş, antlaşma olmuştur. Bu bölümde Yakınçağ'ın genel özellikleri hakkında kaynaklara dayalı bilgiler yer almaktadır.

Yakınçağ'ın Başlangıcı: 1789 (18.Yüzyıl)

Yakınçağ'ın Bitişi:

Yakınçağ Genel Özellikleri

Yakınçağ Avrupa Tarihi

Yakınçağ döneminde Avrupa da yaşanan en önemli olay Fransız İhtilali'dir. Fransız İhtilali bütün dünyayı etkilemiştir. İnsan Hakları, Eşitlik, Özgürlük, Adalet, Milliyetçilik, Demokrasi gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti, Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi çok uluslu devletler Milliyetçilik akımından olumsuz etkilenmiştir.

Yakınçağ döneminde Avrupa da Sanayi İnkılabı başlamıştır. Bu dönemde hammadde ve pazar arayışına giren Avrupa devletleri arasında bloklaşmalar ortaya çıkmıştır. Avrupa devletleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başlamış, 1918 yılına kadar devam etmiştir. Savaş sonucunda barış antlaşmaları yapılmıştır.

Avrupa devletleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar devam edince 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı başlamış, 1945 yılına kadar devam etmiştir. Savaş sonucunda barış antlaşmaları yapılmıştır.

İkinci Dünya Savaşı sonunda anlaşmazlıklar devam etmiştir. Sovyet Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemi yaşanmıştır. Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasıyla bağımsız devletler ortaya çıkmıştır.

İkinci Dünya Savaşı sonunda NATO kurulmuştur. ABD, İngiltere, Fransa gibi devletler bir araya gelerek Ortadoğu da yer alan petrol bölgelerini ele geçirmeye başlamışlardır. Körfez Savaşı, Irak Savaşı, Suriye Savaşı gibi savaşlar yaşanmıştır.

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

Yakınçağ döneminde Osmanlı Devleti gerileme dönemi ve dağılma dönemini yaşamıştır. Osmanlı Devleti bu dönemde birçok ıslahat hareketi yapmıştır. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı yayınlanmıştır.

Osmanlı Devleti, İkinci Abdülhamid döneminde Meşrutiyet'i ilan edilmiştir.

Osmanlı Devleti'ni hasta adam olarak gören Avrupa devletleri, bir araya gelerek Osmanlı Devleti'nin topraklarını ele geçirmek için çalışmışlardır. Avrupa devletleri, Balkanlarda yer alan Sırp, Yunan, Bulgar, Arnavut gibi milletleri ayaklandırmışlar ve bu milletlerin Osmanlı Devleti'nden koparılmasını sağlamışlardır.

Osmanlı Devleti, Rus Savaşları, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sonunda topraklarını kaybetmiştir.

Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında Anadolu işgal edilmiştir. Türk halkını bir araya getirmek isteyen Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919 da Samsun'a çıkmıştır. Kongreler ve genelgeler düzenlenmiştir. 23 Nisan 1920 de Büyük Millet Meclisi Ankara da açılmıştır. 1920-1922 yılları arasında gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı ile Türk Milleti bağımsızlığa kavuşmuştur. 29 Ekim 1923 de Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur.

1923-1938 yılları arasında Mustafa Kemal Atatürk tarafından birçok yenilik yapılmıştır.

Kaynak: www.atatarih.com

 

Yakınçağ Dönemi Önemli Olaylar

Türkiye Tarihi ve Dünya Tarihi

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

* 1789 Fransız İhtilali

* 1815 Viyana Kongresi

* 1826 Yeniçeri Ocağı'nın Kaldırılması

* 1839 Tanzimat Fermanı'nın İlanı

* 1856 Islahat Fermanı'nın İlanı

* 1876 Birinci Meşrutiyet'in İlanı

* 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi

* 1881 Mustafa Kemal Atatürk'ün Doğumu

 

1900 Yılı Sonrası

* 1908 İkinci Meşrutiyet'in İlanı

* 1909 31 Mart Vakası

* 1912 Trablusgarp Savaşı

* 1912-1913 Balkan Savaşları

* 1912 Birinci Balkan Savaşı

* 1912 Ege Adaları Sorunu

* 1913 İkinci Balkan Savaşı

* 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı

* 1914 Kafkas Cephesi Savaşları

* 1915 Çanakkale Savaşı

* 1915 Ermeni Sorunu ve Tehcir Kanunu

* 1919-1922 Kurtuluş Savaşı

* 1920 TBMM'nin Açılışı

* 1921 İlk Anayasa'nın Kabulü

* 1921 İstiklal Marşımızın Kabulü

* 1922 Saltanatın Kaldırılması

* 1923 Lozan Barış Antlaşması

* 1923 Cumhuriyet'in İlanı

* 1924 Halifeliğin Kaldırılması

* 1928 Yeni Türk Harflerinin Kabulü

* 1934 Soyadı Kanununun Kabulü

* 1938 Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölümü

* 1938 İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi

* 1939 Erzincan Depremi

 

* 1918 ve 1939 Dünya Savaşları

 

* 1939-1945 İkinci Dünya Savaşı

* 1945 Yalta Konferansı

* 1945 Soğuk Savaş Dönemi

* 1945 Arap Birliği'nin Kuruluşu

* 1946 Türkiye de Çok Partili Hayata Geçiş

* 1947 Filistin-İsrail Kudüs Sorunu

* 1947 Filistin'in İşgal Edilmesi

* 1949 NATO'nun Kuruluşu

* 1950-1953 Kore Savaşı

* 1952 Türkiye'nin NATO'ya Üye Olması

* 1960 27 Mayıs 1960 İhtilali

* 1963 Kıbrıs Sorunu

* 1970-1973 İstanbul Boğaz Köprüsü'nün Yapılışı

* 1971 1971 Askeri Muhtırası

* 1974 Kıbrıs Barış Harekatı

* 1980 12 Eylül 1980 Askeri Harekatı

* 1980-1988 İran Irak Savaşı

* 1989 Berlin Duvarı yıkıldı.

* 1990-1991 Körfez Savaşı

* 1991 Sovyetler Birliği'nin Dağılması

* 1991 Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin kurulması

* 1991 Bosna Hersek Devleti'nin kuruluşu

* 1992-1995 Bosna Savaşı

* 1995 Srebrenitsa Katliamı

* 1992 Azerbaycan-Ermenistan Savaşı

* 1992-1994 Karabağ Savaşı

* 1992 Hocalı Katliamı

* 1997 28 Şubat 1997 Postmodern Darbesi

* 1999 17 Ağustos Kocaeli Depremi

 

2000 Yılı Sonrası

* 2001 Türkiye'de 2001 Ekonomik Krizi

* 2004 ABD'nin Irak'ı İşgali

* 2004 Irak İç Savaşı

* 2011 Libya İç Savaşı

* 2013 Suriye İç Savaşı

* 2013 Gezi Olayları ve Terör Olayları

* 2014 ABD'nin Suriye'deki Petrol Bölgelerini İşgali

* 2014 Rusya'nın Kırım'ı İşgali

* 2015 Güneydoğu Anadolu'da Terör Olayları ve Hendek Operasyonları

* 2016 15 Temmuz 2016 FETÖ'nün Darbe Girişimi

* 2016 Fırat Kalkanı Harekatı

* 2017 Myammar da Müslümanların Öldürülmesi

* 2017 Irak ve Suriye de İç Karışıklıklar

* 2017 Filistin-İsrail Arasında Yaşanan Kudüs Sorunu

* 2018 ABD-Kuzey Kore Gerilimi

* 2018 Zeytin Dalı Harekatı

* 2019 Barış Pınarı Harekatı

* 2019 Türkiye-Libya Antlaşması

* 2020 ABD-İran Gerilimi

* 2020 Çin Virüsü Koronavirüs'ün Dünya'ya yayılması

* 2020 Filistin, Kudüs, İsrail

* 2020 Bahar Kalkanı Harekatı

* 2020 Mülteci Sorunu

* 2020 Azerbaycan - Ermenistan Savaşı

* 2020 8 Aralık Dağlık Karabağ bölgesinin kurtarılması.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklar kurtarıldı.

* 2020 Kovid 19 Aşısının bulunması.

* 2021 Kovid 19 Aşısının yapılmaya başlaması.

* 2021 Rusya - Ukrayna Gerginliği - Donetsk ve Lugansk (Donbas)

İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında Orta Asya'da yer alan Türk topraklarını işgal eden Rusya'nın yayılmacı politikası devam ediyor. Komşularının topraklarını ele geçirme emelleri güden Rusya, Sovyetler Birliği döneminde yerleştirdiği Rus nüfusu kullanarak bölgede yer alan ülkelerin iç işlerine karışmaktadır. Barış Gücü adı altında bulundurdukları Rus kuvvetleri ile bölgelerde hakimiyet kurmaya çalışmaktadır.

Rusya, ele geçirmek istediği Ukrayna topraklarında yaşayan Rus ayrılıkçıları desteklemektedir. Rusya, bu yöntemle 2014 yılında Ukrayna toprağı olan Kırım'ı işgal etmişti.

Rusya, Ukrayna topraklarında yer alan Donetsk ve Lugansk (Donbas) bölgesini Ukrayna'dan koparmak için girişimlerde bulunmaktadır. Donbas bölgesinde yer alan Rusya yanlısı grupları desteklemektedir.

Ukrayna kendi topraklarını korumak için mücadele etmektedir. Amerika ve Avrupa devletleri Ukrayna'yı desteklemektedir. Ukrayna, Rusya tehlikesine karşı NATO'ya üye olmak istemektedir. Rusya - Ukrayna

Kaynak: www.atatarih.com

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ