YAKINÇAĞ TARİHİ

 

YAKINÇAĞ'DA AVRUPA TARİHİ

 

Yakınçağ'da Avrupa da sömürgecilik faaliyetleri vardı. Sanayi İnkılabı sonucunda Avrupa devletleri hammadde ve pazar arayışına başladılar. Devletler arasında sömürge rekabeti başladı. Bunun sonucunda savaşlar başladı. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı bu sömürge yarışı sonucunda yaşanmıştır. Bu savaşlar sonucunda milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. (50 Milyon kişi)

 

Fransız İhtilali

Sanayi Devrimi

Emperyalizm

Sömürgecilik

Viyana Kongresi

1830 İhtilali

1848 İhtilali

Balkan Savaşları

Birinci Dünya Savaşı

İkinci Dünya Savaşı

Soğuk Savaş Dönemi

 

Yakın Çağ'da Avrupa Devletleri

İngiltere

1215'te Magna Carta imzalandı.

1265'te parlamenter sisteme geçildi.

Yüzyıl Savaşları'nda Fransa'ya yenildi ve karada üstünlüğünü kaybetti.

Çifte Gül Savaşları'ndan sonra kuvvetli bir deniz devleti haline geldi.

17. yüzyılda Kral Charles döneminde parlamento dağıtıldı ve halk Cromwel önderliğinde ayaklandı. Kral öldürüldü.

Cromwel Cumhuriyet ilan ettiğini bildirdi.

Fakat bir süre sonra parlamentoyu dağıttı.

Kral, 3. William döneminde "İnsan Hakları Beyannamesi" yayınlanarak demokratik krallık kuruldu.

Almanya

19. yüzyıl sonlarına kadar siyasi birliğini tamamlayamadı.

Reform döneminde, Protestan prenslerle Kral 2. Ferdinand arasında Otuz Yıl Savaşları çıktı.

Viyana Kongresi'nde Germen Konfederasyonu kurulmasına ve komisyon başkanlığına Avusturya'nın getirilmesine karar verildi.

Konfederasyon dışında bırakılan Prusya Avusturya ile savaşa girdi.

Prusya başbakanı Bismarck 1871'deki Sedan Savaşı'nda Fransa'yı yendi.

Almanya Prusya öncülüğünde Kral 3. Wilhelm başbakanlığında siyasi birliğini sağladı.

Fransa

Yüzyıl Savaşları'nda İngiltere'yi yendi; fakat Reform döneminde mezhep çatışmaları yaşandı.

Kral 5. Henry döneminde Fransa koyu bir mutlakiyetle yönetilmeye başlandı.

İspanya

15. yüzyılın sonlarına doğru Coğrafi Keşiflere başladı.

16. yüzyılda önemli bir sömürge devleti oldu.

17. yüzyılda İngiltere ve Fransa'ya birtakım sömürgelerini kaptırdı.

Hollanda da İspanya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.

İtalya

Haçlı Seferleri'nden sonra Akdeniz'de ticari üstünlüğü ele geçirdi.

Venedik ve Ceneviz gibi denizci devletler Yeni Çağ'da ticari üstünlüğünü kaybetti.

1815'te toplanan Viyana Kongresi'nde İtalya yedi hükümete ayrıldı.

Rusya

Lehistan, 18. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Rusya arasında tampon devlet durumunda kalmıştı.

17. yüzyıldan itibaren Rusya'nın Lehistan iç işlerine müdahale etmesi üzerine karışıklıklar çıktı.

17. yüzyılda Çar Petro döneminde yapılan ıslahatlarla kendisini geliştirdi.

İsveç, Osmanlı Devleti ve Lehistan ile savaştı.

Kaynak: www.atatarih.com

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ